Archeopark Pavlov, zámek Mikulov (27. 4. 2017)

Publikováno 27.04.2017 09:23 Odbočka Blansko


Obrázek

Tentokráte jsme pro nevidomé a těžce zrakově postižené připravili k objevování jedno místo zcela neznámé. Jeli jsme společně do Pavlova. A proč naše kroky směřovaly právě tam?

V roce 2016 byl Archeopark v Pavlově vyhlášen stavbou roku 2016. A my chceme vědět proč. Cesta rychle ubíhala a po deváté hodině jsme už stáli před branami této ojedinělé stavby.

Výjimečná architektura a atraktivním způsobem pojatá expozice, tak by se krátce dalo charakterizovat toto jedinečné místo. Ocitli jsme se v místě světového dědictví. Zde se dochovaly půdorysy sídliště, ohnišť, zbytky dílen, doklady výroby nástrojů a dalších předmětů z doby paleolitické domácnosti, také kosterní skládky mamutích kostí a zbytky dalších zvířat. Mezi nejcennější objevy tohoto naleziště patří kostry samotných lidí. Archeologická naleziště na svazích vápencového hřebene Pálavy a Pálavských vrchů představují jeden z 

nejvýznamnějších sídelních areálů, jaké moderní Homo sapiens v období před 30000 lety vytvořil.

Druhou naší zastávkou bylo město Mikulov. Naše kroky vedly na tamější zámek, který je ve správě Regionálního muzea v Mikulově. Průvodkyně příjemná, informací mnoho, škoda, že čas je neúprosný. Stihli jsme pouze jeden z nabízených okruhů – historii. Společně jsme si slíbili, že se ještě do Mikulova vydáme. Čeká nás Zámecká knihovna a Zámecký sklep. Tak příště na viděnou opět po stopách Jižní Moravy.    

Jednodenní autobusový zájezd pro nevidomé a těžce zrakově postižené z Blanenska a Boskovicka byl uspořádán díky finanční podpoře Rady seniorů JMK Brno.


Obrázky