Akce červen 2017 Chomutov

Publikováno 01.06.2017 12:36 Odbočka Chomutov


Program aktivit červen 2017

Není-li uvedeno jinak, všechny aktivity se konají v OO Chomutov, Dřínovská 4606.

Každé úterý sportovní odpoledne – šipky, procházky od 14 hodin, program podle předchozí dohody.

Družstvo kuželkářů s panem Zemanem trénuje po, st a pá v TJ VTŽ od 10 do 12 h.

Čtvrtek 1. 6. Zdravotní přednáška s Mgr. Fořtovou ze SZŠ na téma ALERGIE od 14:00 hodin.

Čtvrtek 8. 6. Klubové odpoledne podle zájmů členů – společenské hry, poslech hudby, ruční práce, zdravotní tělocvik od 13 do 16 h.

Čtvrtek 15. 6. Beseda s paní Hanzlíkovou a hosty na téma ZA BRANOU MINULOSTI, v SKKS (knihovna), 3. patro, místnost č. 66 ve 13 h.

Úterý a středa 20. a 21. 6. Osvěta pro SZŠ Chomutov. Host pan Černý ze Spektry – možnost konzultace kompenzační pomůcky od 9:30 h.

Čtvrtek 22. 6. Posezení u kafíčka v Café Atrium od 10 hodin.

Čtvrtek 29. 6. Přednáška 300. výročí narození Marie Terezie s ukázkou mincí. Host: Pavel Moravec, předseda chomutovské pobočky České numismatické společnosti. Od 14 hodin.

Pro zájemce o cvičení jsou k dispozici cvičební pomůcky, běžecký trenažér a rotoped. Po předchozí domluvě.

Bližší informace o programu Vám poskytneme na telefonním čísle 775 438 164.

Na setkání s Vámi se těší pracovnici SONS Chomutov.