A přišel i Mikuláš

Publikováno 07.12.2018 08:51 Odbočka Přerov


Obrázek
Mikulášské posezení

Ve čtvrtek 6. prosince se konalo posezení se členy přerovské odbočky. Pracovnice zpestřily letošní posezení a přišly s vlastním ztvárněním postav Mikuláše, čerta a anděla. Všichni přítomní byli mile překvapeni. Mikuláš rozdával za odrecitovanou básničku nebo zazpívanou písničku z košíku perníky, čert hledal, koho by strčil do pytle a anděl nad tím vším dohlížel a rozdával úsměvy.

Zaplněná klubovna se celé odpoledne dobře bavila. Téměř každý účastník donesl něco dobrého k jídlu, stoly byly plné, a tak se chutnalo, povídalo a zpívalo. Na foukací harmoniku doprovázel náš zpěv člen SONS Přerov Mirek Pungarát.

Děkujeme za účast.
pracovnice přerovské odbočky

Obrázky