7. 4. 2016 Oblastní shromáždění

Publikováno 11.07.2016 15:05 Odbočka Blansko


Obrázek

Jarního oblastního shromáždění se zúčastnilo 96 našich členů. Mezi hosty nechyběl starosta města Blanska Mgr. Ivo Polák. Kulturní program pro nás opět připravili naši členové, nevidomí  manželé Blažkovi z Černé Hory. Řádně jsme zvolili novou oblastní radu a revizní komisi. Poděkovali jsme odstupujícím členům za jejich práci. Po závěrečném schválení usnesení došlo na blahopřání našim patnácti jubilantům.


Obrázky