2x bariéry a pokaždé jinak

Publikováno 29.10.2023 03:19 Odbočka Kyjov


Obrázek

číslo 1
Jakmile byl otevřen nový vnitřní areál Aqua v parku Kyjov, oslovili jsme vedení s požadavkem, zda je možné naše členy provést všemi prostory určenými pro veřejnost, aby se při osobní návštěvě lépe a hlavně bezpečně orientovali. Přidělen nám byl pracovník aquacentra, který nás provedl zázemím šaten, plaveckého a relaxačního bazénu. Taktéž jsme byli seznámeni s rozložením saunového světa a příslušného občerstvení. Našemu průvodci jsme pak směřovali připomínky, které jsme během prohlídky objevili a které nám při osobní návštěvě mohou způsobit problémy. Jedna z nich se týkala pro naši komunitu nedostatečně čitelného označení skříněk.
Ceníme si toho, že nám tato prohlídka byla umožněna a věříme, že naše připomínky budou vyslyšeny.

číslo 2
Dlouho jsme věděli, že v našem městě nejsou všechna prostředí pro samostatný a bezpečný pohyb lidí s těžkým zrakovým handicapem v souladu s platnými předpisy v oblastech stavebnictví a dopravy. V mnoha případech nám město vychází vstříc, např. dostáváme pravidelná sdělení o rekonstrukcích chodníků, dočasné nedostupnosti úseků v našem okolí, či odstraňování nevhodně umístěných poutačů místních prodejců apod. Ale jsou problémy, které nás tíží a nejdou řešit pouhým zvednutím telefonu. Proto jsme se rozhodli pozvat pracovníka SONS ČR, z.s. Ing. Františka Brašnu, který je vedoucím Metodického centra odstraňování barier. Této schůzce předcházela pečlivá příprava. Jednak jsme oslovili naše členy, aby nám nahlásili pro ně problematická místa stran barier pro naši cílovou skupinu a druhak jsme vypracovali seznam míst, která nás tíží dlouhodobě. Vstřícnost k procházce městem z trochu neobvyklého pohledu přijal i místostarosta města Kyjova, pan Kamil Filípek. A tak jsme se ve skupince 4 lidí vydali do ulic a společně upozorňovali, diskutovali, řešili vhodnost stavebních úprav využívající všechny prvky pro zlepšení orientace a samostatného pohybu nevidomých a těžce zrakově postižených osob pro zajištění jejich soběstačnosti a především bezpečnosti při běžném pohybu na ulicích a v dopravě. Hodnotilo se vhodnost vodících linií, signálních a varovných pásů, přechodů v našem městě. Účelem nebylo hanět, ale najít společnou řeč a v budoucnu se chybám vyvarovat a ty nejožehavější napravit. Odpoledne se pak pan Brašna sešel na besedě s našimi členy. Mimo připravených informací zodpověděl dotazy přítomných a dodatečně ještě dodal doplňující písemné materiály.


Obrázky

Aqua v parku Kyjov Aqua v parku Kyjov
Aqua v parku Kyjov Aqua v parku Kyjov
Aqua v parku Kyjov Aqua v parku Kyjov
Kyjovem Kyjovem
Kyjovem Kyjovem
Kyjovem Kyjovem
Kyjovem Kyjovem
Beseda Beseda
Beseda Beseda