28. ročník lázeňského turnaje ZP kuželkářů o lázeňský pohár a 24. ročník turnaje v simulované střelbě

Publikováno 02.02.2017 13:45 Odbočka Karlovy Vary


Obrázek
Začíná: 29.04.2017 13:00
Končí: 01.05.2017
Kde: Karlovy Vary

 Vážení sportovní přátelé,

TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s  a Kuželkářský klub

 v Karlových Varech pořádá

ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR

.

  1. ročník lázeňského turnaje ZP kuželkářů

o lázeňský pohár

a 24. ročník turnaje v simulované střelbě

od soboty 29.4. do pondělí  1. 5. 2017

Záštitu nad turnajem převzal Magistrát města Karlovy Vary, MÚ Ostrov, TyfloCentrum Karlovy Vary a další sponzoři, kteří se na této akci také  podílejí.(Karlovarská Becherovka a.s.)

Zahájení a seznámení s programem, spolu s rozlosováním turnaje v kuželkách proběhne

v neděli 30.4.2017 na kuželně u Chebského mostu ( u autobusového a dolního vlakového nádraží). Rozlosování proběhne v sobotu na středisku Hestie, zahájení turnaje v kuželkách proběhne v 8.30 hod a bude do 17.00 hod. Registrovaní kuželkáři a střelci si s sebou vezmou průkaz s platnou zdravotní kontrolou, výsledky se budou započítávat. Střelba – kvalifikační turnaj, kuželky – do přeboru republiky.

Propozice turnaje v kuželkách

  1. a) termín konání: neděle 30.4.2017 od 8.30 hod zahájení

b)místo konání: čtyřdráha sportovního kuželkářského  klubu v Karlových Varech, kuželna U Chebského mostu.

  1. c) startují čtyřčlenná družstva bez ohledu na zařazení do kategorií. Jednotlivci budou hodnoceni ve svých kategoriích. (B1, B2, B3, open)
  2. d) Soutěží družstva i jednotlivci. Výsledky jednotlivců se započítávají do soutěže družstev i jednotlivců.
  3. e) Hraje se na 120 hodů na 4 drahách, o systému hry rozhoduje hlavní rozhodčí turnaje.
  4. f) vyhodnocení: 3 nejlepší jednotlivci v každé kategorii (B1, B2, B3, open), nejlepší žena a 3 nejlepší družstva budou oceněna. Putovní pohár získá nejlepší jednotlivec a nejlepší družstvo, které dosáhne celkově nejlepšího výkonu. Soutěž proběhne dle platného Soutěžního řádu a pravidel SZS, Disciplinárního řádu ČSZPS a Antidopingového programu ČSZPS. Během soutěže není dovoleno konzumovat alkoholické nápoje. Po vyhodnocení bude následovat posezení s hudbou.

Protesty se podávají u hlavního rozhodčího turnaje s částkou 100,- Kč. Při neoprávněném protestu tato částka propadá ve prospěch pořadatele turnaje.

 

Turnaj v simulované střelbě o lázeňský pohár se uskuteční ve dvou kolech současně, která na sebe budou navazovat na dvou různých střelnicích. Zahájení proběhne  v sobotu 29.4.2017  od 13.00 hodin ve společenské místnosti pensionu Hestie v Karlových Varech.

Propozice turnaje v simulované střelbě:

Soutěží jednotlivci a tříčlenná družstva. Každý střelec je povinen v přihlášce uvést, u kterého subjektu je registrován a nebo je neregistrovaný.

Bude se střílet 2 krát deset ran na dvou trenažerech. Střelec stojí 3 metry od terče, zbraň drží obouruč bez opěry a má klapky na očích. Limit míření je jedna minuta a závodník má nárok na 3 zkušební výstřely v obou kolech, která na sebe plynule navazují. Asistent navádí střelce na terč při každé ráně, ale pokud střelec vystřelí  během kontaktu s asistentem, započítá se mu 0. Do celkového výkonu se započítávají zásahy v celých číslech, včetně rozstřelu na 3 rány, jen při případném dalším rozstřelu na 1 ránu se zásah počítá s desetinami.

 Každý střelec začíná na střelnici č.1 a poté pokračuje ve druhém kole na střelnici č.2. Při rovnosti součtu bodů na prvních třech místech bude rozstřel na tři výstřely.  Jedná se o kvalifikační turnaj na mistrovství republiky v simulované střelbě. Soutěž proběhne dle platného Soutěžního řádu a pravidel SZS, Disciplinárního řádu ČSZPS a Antidopingového programu ČSZPS. Během soutěže není dovoleno konzumovat alkoholické nápoje.

Protesty se podávají u hlavního rozhodčího turnaje s částkou 100,- Kč. Při neoprávněném protestu tato částka propadá ve prospěch pořadatele turnaje.

Vyhodnocení soutěže:

V turnaji budou vyhodnoceni 3 nejlepší jednotlivci, nejlepší žena a družstva bez rozdílu kategorie zrakové vady. Putovní pohár získává nejlepší družstvo soutěže. Vyhodnocení proběhne v sobotu  29.4.2017 ve večerních hodinách v pensionu Hubertus.

Startovné a účastnický poplatek na osobu činí 800,- Kč a zahrnuje ubytování a stravování, tj. 2x nocleh, 2x večeře (v sobotu a neděli), 2x snídaně (v neděli a v pondělí) a 1x oběd (v neděli). Krácení účastnického poplatku -  podle délky pobytu a stravování, 1x noc, 1x večeře, 1x snídaně  cena 400,- Kč. Bez noclehu  - startovné 200 Kč, střelci v tom mají večeři a kuželkáři oběd. Do účastnického poplatku je započten i pronájem sportovišť.  Přihlášku pošlete do 7.4.2017. Účastnický poplatek je možné zaslat na složenku s adresou - OO SONS K.Vary, Penzion Hestia, St,Kysibelská 602, 360 09 Karlovy Vary, do 7.4.2017 a do zprávy pro příjemce napsat účastnický poplatek - turnaj, nebo osobně v kanceláři TC před zahájením turnaje, dotazy k platbám můžete zkonzultovat na tel.č. 603 265 875, 353 226 511, p.Rogaczewski.

Dopravní dispozice MHD Karlovy Vary:

Nástup na tržnici : linka č.6 směr Stará Kysibelská – vystoupit na zastávce Východní ( od tržnice 4.zastávka), přejít na druhou stranu a přímo naproti je vchod do pensionu Hestia. Odjezd z tržnice: 9.16,9.31,10.06,10.41,11.16,11.51,12.26 a dále pak ve třicetiminutových intervalech. Odjezdy autobusů jsou dle současných jízdních řádů a dopravce může provést úpravy, proto je nutné si odjezdy autobusů ještě ověřit. Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P mají jízdné zdarma, u ZTP/P i průvodce. Cena jízdenky zakoupené u řidiče je 25 Kč. V předprodeji 18 Kč. V sobotu, v neděli a ve státní svátek a pozdě večer se nastupuje do autobusu předními dveřmi.

Těšíme se na Vás!

Nezapomeňte si vzít s sebou platný registrační průkaz, sportovní oblečení, obutí na kuželnu a věci osobní hygieny!

Ubytování a snídaně v pondělí jsou zajištěny v pensionu Hestie v Karlových Varech, Stará Kysibelská 602/45,  sobotní večeře v pensionu Hubertus, nedělní stravování bude na kuželně,  ubytovávat se lze v sobotu od 10 hodin.

Za pořadatele: ředitel turnaje: Rogaczewski Pavel

Hlavní rozhodčí turnaje v kuželkách: Vítězslav Vodehnal

Hlavní rozhodčí turnaje ve střelbě: Martina Brožová, organizačně zajistí pracovníci TyfloCentra Martin Jůza, Martina Brožová, Jakub Liška, Jiří Šimek.

Zapisovatelé: zajistí pořadatel