2. 8. Brno – židovský hřbitov

Publikováno 02.08.2016 12:43 Odbočka Blansko


Obrázek

Většina z nás ví, kdo je herec Hugo Haas. Ale ne všichni víme, kde žil a kde je pochován. To se dnes můžeme dovědět. Pod Petrovem v Biskupské ulici na domě č. 8 je pamětní deska, kde bratři Hugo a Pavel žili. Jejich hrob je v Židenicích na židovském hřbitově, kam směřují naše kroky. Na ploše asi tří hektarů se nachází kolem 12000 náhrobků. Všechny si prohlédnout nebylo možné. Průvodce pan Hejl nám ukázal alespoň ty nejzajímavější – rabína Placzeka, dále pak tvůrce abecedy pro hluchoslepé Hieronymas Lorma, nejrozsáhlejší hrobku rodiny Löw-Beer a celou řadu hrobů významných brněnských průmyslníků. Nemohli jsme minout hrob rodiny Haasů. Prohlédli jsme si i obřadní budovu postavenou v roce 1900, kde se konají poslední rozloučení se zesnulými.


Obrázky