12. 4. 2016 Zájezd Archeoskanzen v Modré „Živá voda“

Publikováno 11.07.2016 15:07 Odbočka Blansko


Obrázek

Nasedáme do autobusu a cíl naší cesty je Modrá u Uherského Hradiště a sladkovodní botanická expozice „Živá voda“. Podíváme se, jak vypadá život na dně našich rybníků. Vidíme nejen různé živé ryby, ale i ryby vyrobené z keramiky, které si můžeme osahat. Venkovní prostor Archeoskanzenu představuje slovanské opevněné sídliště z doby Velké Moravy. Některé stavby nám připomínají, jak žili naši předkové. Prohlídku nám oživila i roztomilá živá zvířata. Po prohlídce tohoto malého skanzenu jsme se na chvíli zastavili v blízkém poutním místě Velehradu.


Obrázky