12/21 - informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta

Publikováno 14.01.2022 14:23 Šnyrych Jan


Obrázek

Vítejte u poslední zprávy o činnosti vedení SONS za rok 2021, kterou pro vás tentokrát připravil viceprezident Jan Šnyrych. Pokusím se zmínit to nejzajímavější z pracovních aktivit mě samotného i prezidenta Luboše Zajíce za prosinec 2021. Dovolte mi ale, abych se na začátku ještě chvíli vrátil o jeden měsíc zpět.

Chtěl bych se s vámi podělit o jednu akci, která se váže k 13. 11., tedy k Mezinárodnímu dni nevidomých. U příležitosti tohoto dne náš Dům služeb v Krakovské ulici navštívil reportážní tým České televize. Luboš Zajíc si užil hektické domlouvání termínů, složité řešení potíží s televizní technikou, a nakonec i samotné natáčení. Výsledkem je téměř desetiminutová reportáž, ve které Luboš redaktorce stihne ve cvičné kuchyňce nalít vodu na čaj, v další místnosti ukázat šachy a Člověče, nezlob se pro nevidomé, a dále přečíst kus braillského textu a předvést kamerovou lupu, šablon ku na bankovky a též počítač a mobil s hlasovým výstupem, a to vše na jeden zátah bez jakéhokoli střihu. Reportáž byla odvysílána v pořadu Studio 6 a pro zájemce je stále ke zhlédnutí v archivu iVysílání přibližně od 20. minuty pořadu.

Stručně zmíním ještě tři listopadové akce. 6. 11. jsem se zúčastnil klubového shromáždění Klubu držitelů vodicích psů. Na tomto shromáždění opustil funkci předsedy KDVP pan Peter Schönfeld, který provedl klub nelehkým přechodným obdobím, ale potýkal se s obtížemi při vedení klubu na dálku ze svého bydliště v Německu. Shromáždění zvolilo novou klubovou radu v čele s předsedou Vladimírem Krajíčkem. Věřím, že se novému vedení bude dařit rozvíjet aktivity klubu a též přitáhnout nové členy.

Zatímco „pejskaři“ měli své shromáždění v jedné žižkovské restauraci, prezident zavítal jako host klubového shromáždění Aktiv klubu 20. 11. do Městské knihovny Kyjov a po oficiální části přišla ještě neformální část v jednom místním vinném sklepě. Já jsem se pro změnu o čtyři dny později mohl zúčastnit shromáždění odbočky Hradec Králové, která probíhala též v místní knihovně. Ať už se ale jednotlivá shromáždění konala v knihovně, restauraci či sklípku, jsme rádi, že jsme je mohli navštívit, protože vždycky přinesou nové informace a inspiraci. Např. v Hradci Králové jsme mimo jiné probrali místní podmínky, které město nastavilo pro užívání sdílených koloběžek. To je ožehavé téma v mnoha velkých městech, kde koloběžky ve veřejném prostoru často překážejí a při pohybu zrakově postižených po ulicích jsou mnohdy přímo nebezpečné. Tomuto tématu se v SONS chystáme intenzivněji věnovat a zrovna Hradec Králové může být jedním z příkladů dobré praxe.

Pojďme již ale konečně k tomu, čím jsme se zabývali v prosinci. Hned první prosincový pátek proběhlo první řádné zasedání Republikové rady SONS v tomto funkčním období. Kvůli vrcholící podzimní vlně pandemie, jsme zasedání Republikové rady poprvé uspořádali tzv. hybridně, tedy kdo chtěl, mohl se zúčastnit osobně v sídle SONS, kdo preferoval účast na dálku, byl připojený prostřednictvím online schůzky. Ačkoli program jednání byl nabitý, zvládli jsme touto formou ve stanoveném čase probrat vše potřebné. Podrobněji si o tom můžete přečíst ve zprávě z Republikové rady, kterou v rámci lepší informovanosti veřejnosti nově publikujeme po každém zasedání rady na webu.

V prosinci jsme se v SONS věnovali též připomínkování nové legislativy. Důležitou normou pro nás bude Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, který po novelizaci bude obsahovat požadavky na přístupnost mnoha výrobků, jako jsou mediální přehrávače, televize, platební terminály a další. Do návrhu novely byly zapracovány dvě naše připomínky, které by měly snížit možnosti výrobců požadavky na přístupnost obcházet a měly by zajistit publikování informací o nepřístupných výrobcích na internetu, takže by vše mělo být lépe veřejně kontrolovatelné.

Připomínkovali jsme také podmínky poskytování tzv. univerzální telekomunikační služby. V rámci ní nabízí smluvní operátor O2 jednak zvýhodněné telefony vhodné pro uživatele se zdravotním postižením, a jednak poskytuje držitelům průkazu ZTP/P slevu 200 Kč na tarify s hlasovými službami. Prosadili jsme změnu vyhlášky, díky níž bude muset poskytovatel univerzální služby nabízet nejen telefon s dobře čitelnými popisky pro slabozraké, ale nově i přístroj s hlasovým výstupem pro nevidomé. Pro ČTÚ jsme zpracovali odůvodnění dalšího poskytování slevy na tarify v rámci univerzální služby tak, aby se do budoucna sleva kromě hlasových služeb vztahovala i na data. Pokud bude tato změna uplatněna, bude možné slevu 200 Kč pro držitele ZTP/P tedy využívat i na internetové připojení. Kdy a jak se změny univerzální služby projeví v praxi, vás budeme informovat.

Před koncem loňského roku jsme v SONS přivítali také zástupce sítě očních klinik Lexum a dodavatele optických i elektronických lup Sagitta. Zmíněné společnosti podporují činnost SONS a my jsme rádi, že jsme se mohli domluvit na pokračování spolupráce i v roce 2022.

I v prosinci mě čekala účast na několika online akcích formálního i neformálního rázu. 14. 12. jsem se zúčastnil online setkání představitelů členských organizací Evropské unie nevidomých. Vedení EBU na něm rekapitulovalo zejména projekty roku 2021 s výhledem na letošní rok. Do ranku těch méně formálních akcí patří naše pravidelná online beseda Téčko Plus, která byla doplněna o sváteční anketu, v níž jsme hodnotili, jaké události v oblasti asistivních technologií pro zrakově postižené byly v uplynulém roce ty nejdůležitější. Pokud by vás zajímalo, co podle mne a mých kolegů loni hýbalo světem přístupných technologií, budete si to moci brzy poslechnout v sestřihu Téčka Plus 10 na webu Tyflokabinetu SONS.

K předvánočnímu času vždy také patřilo setkání všech zaměstnanců na vánočním večírku v sídle SONS v Krakovské. Letos jsme jej ale s ohledem na aktuální situaci a epidemická opatření museli s lítostí zrušit. Rozhodli jsme se ale setkat se se všemi kolegy, kteří si na to našli čas, alespoň individuálně. Náš 20. prosinec byl tedy z velké části ve znamení vzájemných přání, předávání malých pozorností a povídání s kolegy, na které se jindy v běžném provozu nenajde tolik času. I když to i takto bylo milé, věřím, že v roce 2022 již konečně bude situace příznivější, abychom se před Vánoci mohli sejít všichni společně.

Přeji vám, aby nadcházející rok navzdory v mnoha směrech složité situaci byl pro vás pokud možno po všech stránkách dobrý a úspěšný a věřím, že i v těchto zprávách o činnosti vedení SONS budu moci společně s prezidentem být převážně poslem dobrých zpráv z naší organizace.


Obrázky

U stolu zleva F. Brašna, V. Pokorná, J. Šnyrych a L. Zajíc U stolu zleva F. Brašna, V. Pokorná, J. Šnyrych a L. Zajíc
Luboš Zajíc a Jan Urbánek Luboš Zajíc a Jan Urbánek