11/21 - informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta

Publikováno 09.12.2021 15:27 Šnyrych Jan


Obrázek

I v listopadu proběhlo mnoho zajímavých událostí, ale bohužel jsme se také museli vypořádat s omezeními plynoucími ze snahy bránit se proti covidové nákaze.

Na skoro magické, čtyřmi jedničkami definované datum, připadl v roce 2021 den otevřených dveří v našem Domě služeb v Krakovské ulici. Oddělení alternativních zdrojů se jeho přípravě, ve spolupráci se všemi dalšími útvary a odděleními intenzivně věnovalo, což nakonec přineslo hojnou úrodu v podobě cca 180 návštěvníků, tedy počet téměř trojnásobně převyšující návštěvy v roce 2019.

Z ohlasů návštěvníků a mých vlastních pozorování usuzuji, že velká část z nich od nás odcházela spokojena a snad i s rozšířeným povědomím, čím se v SONS zabýváme. V klubovně v suterénu běžela smyčka s filmy představujícími každodenní život nevidomých a slabozrakých, kolegové z Tyfloservisu nabízeli zážitek absolutní tmy v temné komoře. Zájem poutala i počítačová učebna, kde pracovníci Tyflokabinetu ještě v pozdních odpoledních hodinách trpělivě odpovídali na všetečné dotazy na to, co vše je možné s pomocí asistivních technologií na počítači dělat.

V aktuálně nepronajatých prostorách v půlpatře Centrum odstraňování bariér vysvětlovalo a např. ukázkami různých povrchů, po nichž se mohli návštěvníci projít, demonstrovalo, co vše je možné a potřebné řešit, aby se zrakově postižení mohli samostatně a bezpečně pohybovat ve městech i vesnicích a na komunikacích je spojujících. Zásoba nábojů a terčů několikrát došla - tedy to jsem se nechal trochu unést, vlastně jen hodně vyschlo v ústech měl Karel Novotný, který zástupům střelců vysvětloval a pomáhal při simulované střelbě. Nedostatkem zájmu hostů rozhodně netrpěla ani kuchyňka, učebna a místnost plná optiky, tedy prostory běžně užívané pracovníky Tyfloservisu. Po krátkém jen teoretickém seznámení s tím, co dělá sociálně právní poradna si mohli návštěvníci prakticky vyzkoušet různé stolní hry, které se běžně prodávají v prodejně tyflopomůcek. Hry byly shromážděny v samostatné místnosti v prvním patře, protože v prodejně se musely naplno věnovat obě pracovnice všem hostům, z nichž se občas stávali zákazníci, neboť sortiment prodejny je opravdu bohatý a zejména v době pomalu ale jistě se blížících Vánoc evidentně neodolatelný.

Knihovnu digitálních dokumentů, k jejímuž běžnému využívání rozhodně není nutné ji fyzicky navštěvovat, s výmluvnosti jemu vlastní představoval Zdeněk Bajtl.

Dokonce i do třetího patra, v němž probíhá z návštěvnického hlediska nezajímavá, nudná činnost –nachází se zde totiž kanceláře prezidenta, viceprezidenta, výkonné ředitelky či projektové manažerky, jedním slovem vedení, občas někdo zavítal.

Jednou ze zajímavých návštěv byli Radek Seifert a jeho kolegové Barbora Bertlová a Petr Červenka, kteří nám představili, čím se zabývá Atelion, tedy ateliér asistivních technologií, ale také nám přinesli ukázku dvou hmatáků, letáků obsahujících reliéfní mapy českých a slovenských krajů s vyznačenými krajskými městy. Výroba dalších hmatáků dostupných všem zájemcům zdarma prý bude pokračovat.

Příjemným zpestřením byla rozhodně expozice, kterou právě jen na den otevřených dveří v Krakovské nainstalovaly a na začátku s mírnými rozpaky, avšak velmi mile, představovaly pracovnice pražské ZOO. Kožešiny zvířat, hadí kůži, vycpané ptáky, ukázky zvířecích stop a mnoho dalšího, si se zájmem hmatem prohlédly nejen děti z několika škol, které nás v ten den navštívily. Zájem hostů poutaly také ukázky filmů s audiopopisem, který je pro zrakově postižené celkem běžný, ale pro lidi bez zrakového postižení jde o zajímavý zážitek. Ani zdaleka jsem zde nepopsal vše, co den otevřených dveří v SONS nabídl; jednak proto, že by mi nezbylo místo pro další zajímavé události, ale také proto, abyste příští rok neváhali a přišli se k nám podívat. To ovšem můžete udělat pochopitelně i mnohem dříve. :-)

V předvečer Dne otevřených dveří, tedy 10. listopadu se uskutečnil koncert SONS v Kostele U Salvátora, na němž vystoupili nevidomí sólisté, a to i za doprovodu orchestru Vysoké školy chemicko-technologické. Hlavní protagonistkou byla Ráchel Skleničková, která v první půlce vystoupila se skladbami pro sólový klavír, zhostila se klavírního doprovodu klarinetisty Jana Budína, flétnistky Evy Blažkové a zpěváka Radka Žaluda a na závěr koncertu zazpívala za orchestrálního doprovodu známou melodii z filmu Tenkrát na západě. Hlavní iniciátorkou, organizátorkou a spolumoderátorkou v jedné osobě byla Dagmar Filgasová. Koncert se setkal s příznivým ohlasem publika.

Je-li řeč o koncertu, nemohu nezmínit těžké rozhodnutí, které jsme museli učinit ohledně slavnostního koncertu chystaného na 3. prosinec do Španělského sálu Pražského hradu. Poté, co vláda 25. listopadu vyhlásila nouzový stav a Ministerstvo zdravotnictví oznámilo svoji neúčast na této akci, nezbylo než plánovaný koncert stejně jako minulý rok zrušit. Věřme, že se nám podaří koncert uspořádat v roce 2022.

Stejný osud potkal schůzku s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením, Václavem Krásou, která měla proběhnout už v pondělí 8. listopadu, i ta byla zrušena z důvodů podezření na onemocnění covid u jednoho z účastníků; tuto schůzku však určitě stihneme uskutečnit dříve.

8. listopadu také došlo k odkládané výměně sítě v Krakovské, jejímž důsledkem bude kromě jiných výhod také Wi-Fi připojení, s jehož špatnou kvalitou jsme se v poslední době potýkali. Po kompletním dokončení celého náročného procesu by mělo být rychlé a stabilní Wi-Fi připojení k dispozici všem zaměstnancům i hostům v Krakovské 21.

Sbírka Bílá pastelka, o jejíchž vrcholných dnech informoval viceprezident ve zprávě za minulý měsíc, měla svůj krásný dozvuk v pátek 19. listopadu. V rezidenci primátora hlavního města Prahy jsme tradičně poděkovali nejlepším dvojicím ze všech krajů ČR. Programem nás slovem provedl Petr Mašek, příjemnou atmosféru svým vystoupením přinesl Vokál klub se sbormistrem Pavlem Menhartem i komorní flétnový soubor Syrinx s uměleckými vedoucími Simonou Bárovou a Magdalenou Tůmovou Bílkovou. Vůbec nejúspěšnější dvojicí se v roce 2021 staly opavské Eva Flanderková a Petra Plchová, ovšem vítězi se v tomto případě stali úplně všichni sběrači, neboť prospěch zrakově postiženým přinese každá koruna, kterou se podařilo získat.

Rád jsem se zúčastnil setkání klientů a příznivců

Střediska výcviku vodicích psů v Jinonicích, které proběhlo ve sváteční středu 17. listopadu a pobavil se účastí v jejich originální tombole. Losy jsme si nekupovali, zájemcům totiž losy nosili jejich věrní psí průvodci; přiznávám, že můj handicap nevlastnění vodicího psa mi byl prominut a los v podobě psí hračky jsem obdržel; ani jsem jej nemusel uchopit do zubů i úchop rukou byl uznán a mohl jsem pak spolu s ostatními za tento originální los získat milou drobnou cenu.

Nečekaná změna v mém programu nastala ve čtvrtek 25. listopadu, kdy jsem místo dvouapůlhodinové cesty vlakem sešel jen o tři a půl patra níže, abych se zúčastnil oblastního shromáždění; pravda, místo původně naplánovaného olomouckého, které bylo z důvodů špatné epidemické situace v Olomouckém kraji zrušeno, shromáždění odbočky Praha Jih. Tuto odbočku dlouhá léta vede předsedkyně Žofie Mouchová, která již nějakou dobu marně hledá svého nástupce či nástupkyni. Jaroslav Rusnák, který je naším velmi platným zaměstnancem, se této role sice chopit nechce, ale rozhodně paní Mouchové při plnění některých jejich funkcionářských povinností pomáhá.

Konec listopadu jsem mimo jiné věnoval přípravám prvního řádného zasedání Republikové rady, ale určitě nechci zapomenout zmínit velice milou schůzku, jež proběhla sice až 2. prosince, ale rád ji použiji jako příjemnou tečku za tímto článkem; generální ředitel sítě očních klinik Lexum Michal Krejsta nám při ní předal symbolický šek na 150 tisíc korun, za který, jakož i za další podporu upřímně děkujeme.

Přeji všem pěkný adventní čas, spokojené Vánoce a mnoho dobrého do nového roku

Luboš Zajíc


Obrázky

Luboš Zajíc u hmatového modelu vozu metra Luboš Zajíc u hmatového modelu vozu metra
Skupina dětí u hmatové expozice ZOO Skupina dětí u hmatové expozice ZOO
Luboš Zajíc u hmatové expozice ZOO Luboš Zajíc u hmatové expozice ZOO