10/21 - informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta

Publikováno 09.11.2021 11:26 Šnyrych Jan


Obrázek

Vážení zájemci o dění v SONS,

nabízíme vám v pořadí druhý měsíční souhrn věnující se činnosti vedení našeho spolku. Zatímco první zprávu za září 2021 připravil prezident Luboš Zajíc, nyní přebírám štafetu já, viceprezident Jan Šnyrych.

Říjen byl velmi nabitý měsíc nejen pro vedení SONS, ale pro celou naši organizaci. Toho, co nás zaměstnávalo, bylo mnoho, ale zdaleka největší říjnovou akcí samozřejmě byla veřejná sbírka na podporu služeb pro zrakově postižené Bílá pastelka.

Ve dnech 11. až 13. října se vydaly do ulic českých a moravských měst stovky dvojic z řad studentských dobrovolníků a též zaměstnanců, členů a příznivců SONS, Tyfloservisu a TyfloCenter. Oslovování potenciálních dárců se sbírkovou kasičkou jsme si u Centra Černý Most užili i já a Luboš. Je ale třeba říci, že v nasazení nás překonala naše výkonná ředitelka Veronika Pokorná – zatímco my jsme se na sbírce po půl dni vystřídali, Veronika vydržela od rána až do odpoledne.

Ke sbírce patří i přítomnost v médiích. Luboš Zajíc se společně s ředitelkou TyfloCentra Ostrava Petrou Ďurkovou 12. října zúčastnil živého vysílání Dobrého rána na ČT a poskytl též rozhovor Rádiu Proglas. Sbírkové dění v Praze 13. října završil koncert pro Bílou pastelku na Palackého náměstí, kde jsme sdíleli pódium s muzikanty mnoha žánrů, kteří naši sbírku podpořili, v čele s Monikou Absolonovou.

Velmi děkujeme nejen jim, ale všem, kdo se na Bílé pastelce podíleli ať už jako dvojice v ulicích nebo jako organizátoři v našem Oddělení alternativních zdrojů, na jednotlivých odbočkách, v Tyfloservisu a TyfloCentrech.

Jedním z významných podporovatelů naší sbírky je i Lions Club. Proto jsme v SONS už začátkem října rádi přivítali jejich zástupce, pány Vojtěcha Trapla a Martina Dlouhého, abychom i v novém období navázali na předešlou dobrou spolupráci.

Další významnou návštěvou v sídle našeho spolku byla ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová. Ačkoli se s jejich sbírkou Světluška v naší činnosti setkáváme v mnoha rovinách, doposud neprobíhala přímá komunikace mezi vedením obou subjektů. Proto jsme se rozhodli navázat komunikaci takto napřímo a těší nás, že i ze strany Světlušky cítíme zájem na zlepšování vztahů. Paní ředitelce jsme představili některé ze specializovaných služeb, které poskytujeme a ji i její kolegyně jsme pozvali na naše nadcházející akce. Věříme, že naše spolupráce bude do budoucna intenzivnější.

Důležité věci se děly i na poli legislativy. 12. října jsem se zúčastnil jednání Odborné skupiny VVOZP pro přístupnost veřejné správy. Z našeho pohledu byly na programu dva zásadní body. Prvním je implementace evropské Směrnice o požadavcích na přístupnost výrobků a služeb, která ovlivní přístupnost mnoha webových stránek, včetně eshopů, online bankovnictví atd., ale také přístupnost bankomatů, platebních terminálů a mnoha jiných zařízení. Druhým bodem potom byla vyhláška k novému stavebnímu zákonu. Ta bude určovat požadavky na bezbariérovost fyzického prostředí. SONS je zapojena do připomínkového řízení u obou těchto předpisů, budeme tedy usilovat o to, aby pro nás jejich výsledná podoba byla co nejpříznivější.

Z ranku přístupnosti a techniky rozhodně stojí za zmínku ještě dvě říjnové akce.

  • 17. října se v pražském Kongresovém centru uskutečnil 21. ročník konference o asistivních technologiích INSPO. SONS se zapojila do vystavovatelské části. Kolegyně návštěvníkům u našeho stánku prezentovaly řadu jednodušších pomůcek pro každodenní život nevidomých a slabozrakých a též služby SONS. Já i Luboš Zajíc jsme měli možnost setkat se s dalšími vystavovateli a samozřejmě vyslechnout prezentace některých přednášejících.
  • V posledním říjnovém týdnu uspořádal Tyflokabinet SONS ve středisku na Dědině třídenní celostátní školení počítačových lektorů. Účastníci z TyfloCenter a SONS na něm absolvovali řadu přednášek s tématikou IT pomůcek pro zrakově postižené. Lektorsky jsme k akci trochu přispěli i já a Luboš zejména s tématy týkajícími se přístupnosti a legislativy upravující příspěvky na pomůcky.

Novinky přicházejí samozřejmě i zevnitř našeho spolku. Luboš Zajíc se 19. října zúčastnil jednání Krajské koordinační rady pro Střední Čechy. Na ní byla jako nástupkyně dlouholetého předsedy KKR Františka Krčmy zvolena Andrea Hlaváčková. Panu Krčmovi moc děkujeme za všechno, co pro zrakově postižené za dobu svého působení v naší organizaci udělal a Andree Hlaváčkové přejeme, ať se jí v nové funkci daří. Taktéž blahopřejeme Věře Macháčkové ke zvolení předsedkyní KKR pro Prahu. Pozvání na jednání této rady jsme však z časových důvodů nemohli přijmout a bohužel to tak dopadlo i s několika dalšími pozvánkami na oblastní shromáždění. Vždy, když taková situace nastane, je nám to líto, ale čas bohužel není nafukovací. Zkuste nás ale při další příležitosti oslovit znovu. Pokud to bude v našich možnostech, rádi dorazíme.

Nejen čas prezidenta a viceprezidenta, ale i trpělivost čtenářů není nafukovací, k několika dalším událostem tedy už jen telegraficky:

  • Luboš Zajíc poskytl rozhovor magazínu Zažij Subaru.
  • Jan Šnyrych se 20. října zúčastnil vernisáže fotografií ze života zrakově postižených v brněnské Knihovně Jiřího Mahena.
  • Na základě iniciativy Jana Pakoše se nám podařilo navázat kontakt s vedením Vojenské zdravotní pojišťovny ohledně sponzorské podpory SONS.
  • Jan Šnyrych i nadále spolupracuje na tvorbě online diskusí o technologiích pro zrakově postižené Téčko Plus, které lze zpětně vyslechnout na webu Tyflokabinetu SONS.

Více se toho do říjnové zprávy už nevejde. Na pokračování se ale můžete těšit zase za měsíc, a to opět z klávesnice Luboše Zajíce.


Obrázky

Luboš Zajíc a Veronika Pokorná se sbírkovou pokladničkou před OC Černý Most Luboš Zajíc a Veronika Pokorná se sbírkovou pokladničkou před OC Černý Most
Koncert pro Bílou pastelku - vedení SONS s Monikou Absolonovou Koncert pro Bílou pastelku - vedení SONS s Monikou Absolonovou
Rozhovor Luboše Zajíce pro Zažij Subaru v SVVP SONS Rozhovor Luboše Zajíce pro Zažij Subaru v SVVP SONS