09/21 - informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta

Publikováno 08.10.2021 09:34 Zajíc Luboš


Obrázek

Vážené členky a členové SONS,
vážení zájemci o dění v SONS,

v rámci zvýšení povědomí o tom, čemu se SONS, resp. její nejvyšší představitelé věnují, jsme s kolegou (viceprezidentem) Janem Šnyrychem slibovali, že o tom každý měsíc napíšeme pár řádků; níže tedy nabízím řádky shrnující první dny našeho funkčního období, září 2021.

pokusím se být maximálně stručný, abych Vás nenudil dlouhosáhlými, nezajímavými podrobnostmi, ačkoliv věřte, že právě tentokrát to je velmi těžké, protože se toho za uplynulý měsíc událo mnoho.

 • Prvního září, hned po návratu z pardubického celostátního shromáždění jsme se všichni zaměstnanci SONS v Krakovské krátce sešli v zasedací místnosti, kde nám minulé vedení symbolicky předalo pomyslný štafetový kolík a probrali jsme několik zásadních provozních záležitostí a milníků pro nejbližší období, blížící se sbírkové bílopastelkové dny (11. až 13. října), den otevřených dveří v Krakovské (11. listopadu) a další...
 • Téměř vše, čemu jsem se během září věnoval, pro mě bylo naprosto nové. Ještě že se minulému vedení podařilo zajistit do funkce výkonné ředitelky SONS Veroniku Pokornou, protože se ukazuje, že název její funkce zároveň velmi dobře vystihuje jednu z jejích vynikajících vlastností, je opravdu výkonná. :-) Vedle plnění mnoha svých pracovních povinností si stále nachází dostatek času na to, aby mě i nového viceprezidenta seznamovala s mnohými podstatnými věcmi i detaily chodu celé naší velké organizace. Už jsme strávili hodně hodin (a další nás určitě ještě čekají) jejím popisem, našimi otázkami a jejími odpověďmi, neboť ač jsme již o SONS z našeho předchozího působení věděli leccos, toho, co jsme nevěděli, je stále dost.
 • Postupně se začínáme scházet s vedoucími jednotlivých útvarů i oddělení, začali jsme s vedoucí Střediska výcviku vodicích psů paní Lenkou Kreidlovou, která nám vylíčila jejich aktuální radosti i starosti.
 • Zúčastnil jsem se schůzky ekonomické komise prezidenta SONS, která se zabývala zejména realizací současných projektů, rekondicemi, detailním nastavením spolupráce odboček s naší účetní firmou Kočka, s.r.o. a mnohým dalším, ostatně jednotlivé členy komise i její náplň práce určitě časem představím blíže.
 • Hned po zvolení do funkce prezidenta (vlastně dokonce přímo už na shromáždění) se můj iPhonový kalendář a e-mailová schránka začaly plnit pozvánkami na různé slavnostní či pracovní akce oblastních odboček a dalších institucí. Nic nenasvědčuje tomu, že by tento příval měl sestupnou tendenci, určitě se budeme snažit s viceprezidentem pozváním maximálně vyhovět, jisté je, že to nepůjde vždy. Ale dobré je, že přinést informace z ústředí do odboček a klubů, a naopak ty odbočkové a klubové načerpat, a přivézt je zpět do Prahy mohou i další členové vedení či pracovníci oddělení pro oblastní odbočky a celostátní kluby, jmenovitě Veronika Pokorná, Romana Moravcová, Radka Lienertová a další.
 • V úterý 7. září jsem se zúčastnil besedy klubu Potměchuť pořádané na platformě Club House, kam mě pozval Radek Seifert. Jím i ostatními účastníky kladené dotazy směřovaly zejména k našim budoucím plánům v SONS.
 • Čtvrtek 9. září patřil semináři pořádanému kanceláří veřejného ochránce práv, byly zde za účasti některých ministerstev a Vládního výboru OZP představeny indikátory provádění dvou článků Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.
 • Na několika schůzkách jsme probírali sociální služby poskytované SONS, velkou snahu věnujeme jejich zkvalitnění, a to v rámci i mimo projekt OPZ.
 • Významným dnem byl čtvrtek 16. září, kdy proběhl slavnostní ceremoniál otevření domu Josefa Chaloupky; zde vedení SONS reprezentoval Jan Šnyrych, já jsem se bohužel zúčastnit nemohl. Zatím jsme se s Honzou dohodli, že se budeme v měsíčním referování střídat, pokud tedy někdo z nás nebude mít něco aktuálního, oč bychom se v rubrice chtěli podělit hned. Je tedy možné, že se od viceprezidenta dozvíte o brněnské slávě časem o něco více.
 • Po odmlce způsobené hlavně covidovými událostmi se v sobotu 18. září v Praze na Dědině sešlo i klubové shromáždění Cechu zrakově postižených masérů, kteří začali opět plánovat své budoucí společné aktivity.
 • Kyjovská odbočka SONS slavila 30. výročí od svého založení a připadalo mi, že o tom v pátek 24. září ví celý Kyjov – alespoň podle hojné účasti dětských i dospělých diváků přítomných na tamním hlavním náměstí.
 • A nakonec slavnost, z níž mám v okamžiku, kdy píšu tento článeček, ty nejčerstvější zážitky, protože jsem se právě dnes, v neděli 3. října, vrátil ze Vsetína, kde proběhl festival Tyfloart. Pestrost a zajímavost tamního programu bych Vám přál zažít, hudební vystoupení různých žánrů se střídala s audionahrávkami, se čtením poezie i prózy, v předsálí bylo možno obdivovat i nakupovat nejrozmanitější výtvarná dílka i díla, o jídlo ani pití nebyla nouze, zkrátka vše klapalo na výbornou.
 • Jedním z bodů našeho kandidátského programu bylo i prohloubení spolupráce s dalšími institucemi, které pracují ve prospěch zrakově postižených; i na tom pomalu začínáme pracovat, takže se již těšíme na schůzku s ředitelkou nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška paní Gabrielou Drastichovou.

Já vím, sliboval jsem stručnost, ale když tak nahlížím do kalendáře na uplynulé události, mohl bych napsat ještě nejméně dvě stránky. Ale přestat se má prý v nejlepším, takže pokračování z mé klávesnice nejpozději na přelomu listopadu a prosince, protože o říjnovém dění bude informovat Honza Šnyrych.

Mějte se fajn a držme si palce!

Luboš Zajíc