Projekt Tacmon


Logo projektu TACMON2 (png; 9 KB)

 

SONS se podílela na mezinárodním projektu TACMON2.

Projekt TACMON2 běžel od září 2012 do února 2015 a navazoval na dřívější projekt TACMON, jenž měl za cíl vyvinout technologii levného braillského zobrazovače o dotykové ploše velikosti přibližně A4. Cílem projektu TACMON2 bylo další snížení ceny přechodem z technologie křemíkové na technologii nízkoteplotní keramiky LTCC, a to s cílem dostat prodejní cenu budoucího zařízení pod 10.000 eur (pro srovnání: při použití na trhu nyní dominující piezoelektrické technologie se jen výrobní náklady pohybují okolo 50.000 eur). Plně funkční prototyp se do konce projektu vyrobit nepodařilo, výzkumní partneři konsorcia však věří, že se potíže v budoucnu podaří obejít.

SONS v 14členném konsorciu zastupovala zájmy i pohled koncových uživatelů, a to zejména expertními připomínkami a testováním. V rámci testování vyvinutého softwaru též SONS navázala spolupráci s FEL ČVUT, jejíž 2 studentské týmy připravily tzv. vysoce věrné prototypy v budoucnu možných aplikací, z nichž zejména aplikace předpovědi počasí presentující nevidomým uživatelům i radarové snímky vynikala vysokou přesvědčivostí. Aplikace zpřístupňující radarové snímky umožňující odhadnout vývoj počasí v nejbližších několika hodinách zároveň pěkně demonstruje limity současných braillských zobrazovačů, když v něm hraje veliká zobrazovací plocha nenahraditelnou roli. Při testování se též ukázalo, jak důležité je, aby případné budoucí zařízení umělo spolehlivě detekovat dotyky i víceprstá gesta podobně, jako to umí např. dnešní chytré telefony.