Remote asistent pro pracovní rehabilitaci osob s těžkým zrakovým postižením


Logo ESF (jpeg; 41 KB)

Tisková zpráva:

Dne 1. prosince 2014 byl zahájen nový projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR s názvem „Remote asistent pro pracovní rehabilitaci osob s těžkým zrakovým postižením“.Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR dlouhodobě podporuje zapojení těžce zrakově postižených občanů do aktivního pracovního života, a to zejména tím, že se podílí na pracovní rehabilitaci osob s těžkým zrakovým postižením.

Projekt je zaměřen na zlepšení postavení osob s těžkým zrakovým postižením na trhu práce prostřednictvím změny v systému poskytování služby sociální rehabilitace, přesněji komplexní podpory v rámci pracovní rehabilitace, konkrétně nahrazením pracovní praxe realizované s pomocí pracovního asistenta za praxi s pomocí tzv. vzdáleného asistenta. Toto řešení v praxi přinese kromě zlepšení postavení osob se zrakovým postižením na trhu práce související s jejich větší samostatností a nezávislostí, také úspory v čerpání veřejných zdrojů. Proti stávajícímu přístupu je předkládané řešení levnější a také více podporuje principy empowermentu, neboť z celého systému komplexní pracovní podpory vyřazuje fyzickou přítomnost asistentů na pracovišti, kteří v případě osob s těžkým zrakovým postižením méně či více deformují vztahy na pracovišti (jednak mezi zaměstnanci a jednak mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem) a do značné míry snižují nezávislost těžce zrakově postižených osob.

Projekt je určen osobám s těžkým zrakovým postižením v produktivním věku ve Středočeském, Ústeckém, Královéhradeckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/D7.00066
Časový rozsah projektu: 1.12.2014 do 31.10.2015

 

 

Závěrečná tisková zpráva RA (doc; 133 KB)

 

 

Kontakt:

Mgr. Lenka Koubová

SONS ČR, Krakovská 21, 110 00 Praha 1

Tel.: 221 462 438

E-mail: koubova@sons.cz

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt RA foto 1 (jpg; 164 KB)  Projek RA foto 2 (jpg; 126 KB)