Projekt Příprava osob se zrakovým postižením pro vstup na trh práce v Praze


 

Registrační číslo CZ.2.17/2.1.00/37128

Dne 1. února 2015 byl zahájen nový projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR s názvem „Příprava osob se zrakovým postižením pro vstup na trh práce v Praze“. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR dlouhodobě podporuje zapojení těžce zrakově postižených občanů do aktivního pracovního života, a to zejména tím, že se podílí na pracovní rehabilitaci osob s těžkým zrakovým postižením.

Projekt je zaměřen na asistenci a podporu osobám se zrakovým postižením v jejich integraci na trh práce. U osob se zrakovým postižením se tento proces ve většině případů neobejde bez asistence. Osoby se zrakovým postižením zúčastněné v projektu tak budou vzdělávány ve znalostech, bez kterých by neměly reálně možnost se na otevřeném trhu práce zapojit (IT technologie, základy práva, komunikační a prezentační dovednosti atd.). Současně jim bude poskytováno poradenství a podpora při hledání samotného pracovního místa (hledání práce, analýza pracovního místa). Díky rozšíření znalostí a nabytí potřebných zkušeností se tak účastníci projektu stanou podstatně zajímavější pro potencionální zaměstnavatele, čímž se významně zlepší jejich pozice na otevřeném pracovním trhu.

Projekt je určen osobám s těžkým zrakovým postižením v produktivním věku v Praze.

 

Časový rozsah projektu: 1.2.2015 do 31.10.2015

 

Závěrečná tisková zpráva OPPA (doc; 276 KB)

 

Kontakt:

Mgr. Lenka Koubová

Manažerka projektu

SONS ČR, Krakovská 21, 110 00 Praha 1

Tel.: 221 462 438

Mobil: 775 722 798

E-mail: koubova@sons.cz

 

 

foto2 (JPG; 446 KB)  foto3 (JPG; 451 KB)  foto1 (JPG; 3 MB)