O nás KDVP


Klub držitelů vodicích psů SONS ČR z.s. sdružuje nevidomé držitele vodicích psů z celé republiky bez ohledu na to, ve které cvičitelské škole byl čtyřnohý pomocník vycvičen. V několika regionech se členové scházejí, vyměňují si zkušenosti a sledují  nové i osvědčené trendy v péči o psa. 

Co jako klub děláme?

- pořádáme jednodenní procvičovací setkání za pomoci akreditovaných výcvikových škol,

- organizujeme odborné přednášky pro naše členy,

- Máme zájem na tom, aby naši členové byli co nejlepšími pány dobře vedených vodicích psů, proto finančně přispíváme účastníkům procvičovacích pobytů organizovaných výcvikovými školami.

- naši aktivní členové poskytují veřejné osvětové besedy na školách a v knihovnách s tématem (nejen) vodicích psů.

Jak jako klub fungujeme?

Všichni členové se na jeho chodu podílejí dobrovolně a bezplatně.

Činnost klubu je financována z členských příspěvků a sponzorských darů.

Jednou až dvakrát ročně se scházíme v Praze na Celostátních klubových shromážděních

Další setkání se konají v regionech; jde o společná venčení, posezení u něčeho dobrého a sdílení zkušeností, procvičování pod dohledem odborníků, a další aktivity.

 

Jak nás můžete podpořit?

Způsobů, jak s námi být v kontaktu, přidat se k nám a podpořit nás, je hned několik.

- Vstoupit do KDVP jako majitel vodicího psa či příznivec.

(odkaz na jak se přihlásit do klubu)

- Podpořit nás drobným finančním darem na účet klubu 4407129349/0800

- Zapojit se jako dobrovolník - společné venčení (prozatím v Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové či Plzni) se v našem případě neobejde bez pomoci někoho, kdo nám poskytne doprovod,, když náš vodicí pes má volno, a případně na něj dohlédne... Setkávání probíhají max jednou měsíčně, dobrovolná pomoc, ať už jednorázová, nebo pravidelná, tedy není nikterak časově náročná. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na kdvp@sons.cz

Budeme se na Vás těšit

Tým KDVP