Dotace

 
Publikováno 12.02.2021 09:52, Šváb Radek

Poděkování za podporu

Děkujeme za podporu naší činnosti následujícím orgánům státní správy a samosprávy:

MZCR_RGB_p Ministertvo kultury ČR  
Moravskoslezský kraj logo_1 olomoucký kraj - logo_1 Pardubický kraj - znak
středočeský kraj - logo Jihomoravský kraj - logo Logo hl.m.Prahy

 

Poděkování Moravskoslezskému kraji

Pracoviště Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaného spolku působící v Moravskoslezském kraji děkují Moravskoslezskému kraji za podporu sociálních služeb v roce 2019, 2020 a 2021.

Rádi bychom poděkovali Moravskoslezskému kraji za finanční podporu:

 • 27. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, který se koná v roce 2021 v městech Moravskoslezského kraje, ve výši 55.000 Kč
 • 25. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, který se konal v roce 2019 v městech Moravskoslezského kraje, ve výši 80 000 Kč
 • 24. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, který se konal v roce 2018 v městech Moravskoslezského kraje, ve výši 68 000 Kč
 • 23. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, který se konal v roce 2017 v městech Moravskoslezského kraje, ve výši 50 000 Kč
 • 20. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, který se konal v roce 2014 v městech Moravskoslezského kraje, ve výši 36 500 Kč

 

V březnu 2015 jsme obdrželi dotaci Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2015 na projekt Vzdělávání dospělých s těžkým zrakovým postižením v oblasti počítačové gramotnosti v návaznosti na zavádění eGovernmentu v České republice. Cílem projektu je, aby osoby s těžkým zrakovým, popř. jiným postižením, získaly přístup k ICT a naučily se je běžně používat, a to v souvislosti se zaváděním eGovernmentu. Získají tak lepší přístup k informacím, vzdělání a lépe se uplatní na trhu práce. Navíc elektronická komunikace s veřejnou správou, internetové bankovnictví či online nakupování šetří čas a právě pro osoby se zrakovým postižením je důležité, že řadu záležitostí lze vyřešit z domova bez nutnosti osobní docházky.

 

Poděkování Olomouckému kraji

Rádi bychom poděkovali Olomouckému kraji za finanční podporu:

 • 27. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě konaný v roce 2021 byl ve městech Olomouckého kraje podpořen částkou 35 000 Kč
 • 26. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě konaný v roce 2020 byl ve městech Olomouckého kraje podpořen částkou 30 000 Kč
 • 25. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě konaný v roce 2019 byl ve městech Olomouckého kraje podpořen částkou 30 000 Kč.
 • 24.ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě konaný v roce 2018 byl ve městech Olomouckého kraje podpořen částkou 30 000 Kč
 • 23. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě byl v roce 2017 ve městech Olomouckého kraje podpořen částkou 30 000 Kč.

 

Poděkování Pardubickému kraji

Děkujeme za oblastní odbočku SONS ČR, z.s. Česká Třebová Pardubickému kraji za dlouholetou finanční podporu projektu

„Integrace zrakově postižených do společnosti v oblasti sociálně aktivizačních služeb a odborného sociálního poradenství “

V roce 2021 byl projekt podpořen v rámci víceletého financování takto:

 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené částkou 37 000 Kč
 • Odborné sociální poradenství částkou 35 000 Kč

V roce 2020 byl projekt podpořen v rámci víceletého financování takto:

 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené částkou 37 000 Kč
 • Odborné sociální poradenství částkou 35 000 Kč

V roce 2019 byl projekt podpořen v rámci víceletého financování takto:

 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené částkou 37 000 Kč.
 • Odborné sociální poradenství částkou 35 000 Kč

V roce 2018 byl projekt podpořen takto:

 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené částkou 27 000 Kč.
 • Odborné sociální poradenství částkou 29 000 Kč

 V roce 2017 byl projekt podpořen takto:

 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené částkou 32 000 Kč.
 • Odborné sociální poradenství částkou 26 000 Kč.

V roce 2016, byl projekt podpořen takto:

 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené částkou 25 000 Kč 
 • Odborné sociální poradenství částkou 25 000 Kč

V roce 2015, byl projekt podpořen takto:

 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené částkou 25 000 Kč 
 • Odborné sociální poradenství částkou 25 000 Kč

V roce 2014, byl projekt podpořen takto:

 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené částkou 25 000 Kč 
 • Odborné sociální poradenství částkou 15 000 Kč

Přidělené finanční prostředky pomohly zajistit služby pro zrakově postižené spoluobčany v oblasti Ústí nad Orlicí a Svitav.

 

Poděkování Jihomoravskému kraji

Rádi bychom poděkovali Jihomoravskému kraji za finanční podporu:

 • 27. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě konaný v roce 2021 byl ve městech Jihomoravského kraje podpořen částkou 20 000Kč
 • 25. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě konaný v roce 2019 byl ve městech Jihomoravského kraje podpořen částkou 20 000 Kč
 
 
Poděkování Zlínskému kraji
Rádi bychom poděkovali Zlínskému kraji za finanční podporu 25. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, který se konal v roce 2019 ve městech Zlínského kraje.
 
 

  Zobrazena stránka 1 z 1 (celkem 1 záznamů)
Jít na stránku: 1