Členství

 

Pokud máte zájem o členství v našem spolku, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese sons@sons.cz .

 

V SONS ČR, z. s. existuje trojí druh členství:

  1. individuální - fyzické osoby starší 15 let nevidomé, slabozraké i zrakově nepostižené,
  2. přidružené - právnické osoby, tj. spřízněné organizace, nadace, korporace, školy, jiné vzdělávací a další instituce atd.
  3. čestné – fyzické i právnické osoby.

Více v dokumentu Stanovy SONS .