Zpravodaj SONS Přerov leden 2018

Publikováno 18.12.2017 15:45 Odbočka Přerov


Obrázek
První číslo Zpravodaje v roce 2018.
Přerovská organizace SONS přijímá nové členy, příznivce, dobrovolníky a sponzory.
Uvítáme vaši pomoc směrem k osobám se zrakovým postižením. Stáhnout soubor
NULL