Zastávky na znamení z pohledu OSSO


log, foto

Zastávky na znamení z pohledu OSSO

Zastávky na znamení z pohledu OSSO

viz ?? 

https://pid.cz/prakticke-informace/zastavky-na-znameni/

 

z pohledu našeho

jak vypadá, jak řešeno, řešiti

nástup..najít zastávku, kde stát, jak poznat...

výstup do vozovky? zast . spoj. mysem ? – nebezpečné verze

návrh zrušit.. min hlášení ve vozidle...

tlačítka ve voze, množství, jednoznačné rozlišení, včasné hlasité akust.hlášení

atd..

legis

fota

stav JIS Praha

názor MHMP, Ropid, DPP...

stav ... rozlišení tlačítek v dopr. protředku MHD