Zajímavosti - Alois Klar - Otec slepých, učitel Karla Hynka Máchy, rodák z Úštěku

Publikováno 20.06.2023 15:20 Odbočka Nový Jičín


Fotografie Aloise Klara - zdroj ČTKAlois Klar (1763 – 1833), německý filolog a humanista | Foto: ČTK 

Říkalo se mu Otec slepých. Rodák ze severočeského Úštěku Alois Klar si tuto poctu zasloužil, protože pro nevidomé a slabozraké udělal tolik, jako nikdo jiný ve své době. 

Otcem Aloise Klara byl úštěcký primátor a obchodník. Po jeho smrti a velkém požáru ale rodina přišla o většinu majetku.

Talentovaný Klar nejprve studoval litoměřické gymnázium, poté jazyky na pražské univerzitě. Zde byl v roce 1806 jmenován profesorem řečtiny a klasické literatury.

Zavedl oblíbená cvičení v rétorice a deklamaci básní, která navštěvoval i slavný Karel Hynek Mácha. Ten si svého pedagoga velice vážil a dokonce mu věnoval báseň. Klar se později stal děkanem filosofické fakulty.

Největším počinem Aloise Klara bylo spoluzaložení Soukromého ústavu pro slepé děti a na oči choré v Hradčanech v roce 1807. Jednalo se o první zařízení svého druhu v habsburské monarchii – prováděly se tu i operativní zákroky pro nemajetné.

Na sklonku života, v roce 1832 založil Klar Ústav pro zaopatřování a zaměstnání dospělých slepců, které po jeho smrti řídila manželka Rosina a později i syn Pavel.

Profesor Alois Klar, který byl sám tělesně postižený, proslul také ustanovením stipendia pro výtvarné umělce, jež financoval z honorářů získaných za své publikace.

Na rodném domě v Úštěku má pamětní desku a jeho jméno nese i místní základní škola. Oba jím založené ústavy fungují v pozměněné podobě dodnes.

autor: Milan Knotek,
zdroj Český rozhlas