Vyhlášení 29. ročníku Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení

Publikováno 24.08.2022 14:25 Odbočka Opava


Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyhlásil 29. ročník Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení.

Cílem je upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením.

Přejít na odkaz