Stanovisko WBU ke sdíleným prostorům


Obrázek

 

                   Světová unie nevidomých

                   World Blind Union

                   Union Mondiale Des Aveugles

                   Unión Mundial de Ciegos

 

Jakým způsobem ovlivňují sdílené prostory bezpečnost pohybu nevidomých a slabozrakých osob

Tisková zpráva k mezinárodnímu dni bezpečnosti bílé hole

15. října 2016

Toronto, Kanada: Bílá hůl je celosvětovým symbolem nezávislosti a mobility nevidomých a slabozrakých osob a dnes, 15. října, oslavujeme její význam při příležitosti Mezinárodního dne bílé hole. Možnost svobodného samostatného pohybu byla od svého počátku neodmyslitelným cílem slepeckého hnutí, a i dnes zůstává jedním z nejdůležitějších celosvětových cílů pro nevidomé a slabozraké osoby. Výzvy v oblasti mobility nevidomých osob se neustále mění s tím, jak se proměňuje prostředí společnosti, v níž nevidomí a slabozrací žijí. Při změnách okolního prostředí je třeba vždy zvažovat bezpečnost pohybu všech osob.

Jednou ze stále častěji se objevujících výzev je zajištění bezpečného pohybu po sdílených prostorech. Sdílený prostor je definován jako „ulice či místo, jež je navrženo s ohledem na zlepšení průchodnosti pro chodce a zvýšení jejich pohodlí, a to zmenšením nadvlády motorových vozidel a umožněním sdílení daného místa všem účastníkům namísto dodržování jasně navržených pravidel vycházejících z konvenčnějších přístupů“[1]. Takto zvýšená složitost prostředí však může komplikovat mobilitu osobám, jež jsou nevidomé či slabozraké.

„Bezpečný pohyb po sdílených prostorech je z velké části závislý na očním kontaktu mezi řidiči vozidel, cyklisty a chodci, jde svým způsobem o neformální znamení, kdo bude na sdíleném prostoru další na řadě,” řekla Martine Abel-Williamsonová, pokladní WBU a členka pracovní skupiny WBU pro přístup k prostředí, a dodala:„jako nevidomá osoba nemohu spoléhat na tento spontánní a neformální způsob komunikace.”

Sdílené prostory představují problém pro nevidomé a slabozraké osoby všude, na různých místech po celém světě. „V Torontu, kde bydlím, byl vytvořen překrásný sdílený prostor podél torontského nábřeží, naneštěstí pro mne však představuje bezpečnostní riziko,” říká Penny Hartinová, výkonná ředitelka Světové unie nevidomých, a dodává: „samostatný pohyb přes mnohočetné dopravní trasy může doslova nahánět hrůzu, pokud není prostředí osazeno odpovídajícími hmatovými a akustickými prvky. Projektanti by neměli předpokládat, že se může kdokoli pohybovat po takovýchto místech s pouhým využíváním vzájemného očního kontaktu.”

Naštěstí, jak paní Abel-Williamsonová vysvětlila, může bílá hůl tuto situaci zlepšit, když “lidé a řidiči na mne dávají pozor, protože bílá hůl dává lidem okolo mne jednoznačným a mezinárodně přijímaným způsobem najevo, že ač jsem nevidomá, pohybuji se sebejistě.”

Nemůžeme nicméně spoléhat pouze na to, že lidé budou rozeznávat a respektovat bílé hole, či dokonce vodicí psy. Od nejranějších fází návrhu a vytváření sdílených prostorů je třeba brát v úvahu potřeby mobility všech osob se zdravotním postižením, včetně osob nevidomých či slabozrakých. WBU sestavila ke sdíleným prostorům stanovisko, jehož autorem je paní Abel-Williamsonová, a které projektantům a dalším zúčastněným stranám nastiňuje příklady nejlepší praxe pro plánování, návrh a realizaci sdílených prostorů. Stanovisko celkově zdůrazňuje potřebu konzultací se slepeckými organizacemi v průběhu všech fází procesu, a pokud taková konzultace chybí, povzbuzujeme slepecké organizace v boji proti zavádění sdílených prostorů.

Podrobnosti o sdílených prostorech a principech jejich správného návrhu i realizace naleznete v našem stanovisku, jež je k dispozici na našich webových stránkách na následujícím odkaze:

http://www.worldblindunion.org/English/resources/Pages/Policy-Papers.aspx

a v českém překladu (adaptovaném navíc na legislativu ČR) na stránkách SONS na:

Stanovisko WBU ke sdíleným prostorům (doc; 112 KB)

Světová unie nevidomých (v angličtině World Blind Union, zkráceně WBU) je celosvětovou organizací zastupující přibližně 285 miliónů osob po celém světě, jež jsou nevidomé či slabozraké. Členská základna sestává z organizací nevidomých hájících své zájmy a organizací, jež slouží nevidomým, a to ve více než 190 zemích, a vedle toho i z mezinárodních organizací zabývající se problematikou zrakového postižení. Navštivte naše stránky na www.wbu.ngo


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s. 

 

[1] sdělení Local Transport Note 1/11 z října 2011, dopravní oddělení města Londýn