Sponzoři


Vážení sponzoři,
velmi rádi uvítáme vaše finanční i materiální dary. Budou použity ve prospěch našich zrakově postižených členů zejména na:
- vzdělávací a volnočasové aktivity nevidomých a slabozrakých
- nákup pomůcek pro zrakově postižené do naší "Půjčovny kompenzačních pomůcek"
- na zajištění potřeb pro klubové aktivity
- na zabezpečení provozu kanceláře
- na občerstvení při pořádání přednášek, besed a prezentací
- na další, Vámi konkretizované komodity a aktivity

Už jste se rozhodli?
Kontaktní údaje naleznete zde.

Děkujeme Vám za vaši podporu!