Seznam členů Vokál klubu


Současní zpívající členové Vokál klubu:

SOPRÁN

Ludmila Absolonová, Lenka Čermáková, Marika Kafríková, Lýdie Kiktová, Růžena Preislerová, Valerie Staňková, Ivana Töröková, Olga Valentová, Věra Valentová, Marta Zemanová

ALT

Erika Gaňová, Helena Havelková, Olga Kettnerová, Monika Krchovová, Lenka Ptáková, Uksová Michaela, Petra Poláková

TENOR

Ján Budzák, Pavel Diblík, Jana Doušová, Václav Fanta, Jiří Synák, Jiří Sálus, Hana Nová

BAS

Tomáš Pavlán, Tomáš Hnízdil, Petr Střešinka, Pavel Menhart 

 

Umělecké vedení sboru:

Sbormistr - Pavel Menhart, Zastupující sbormistr -  Olga Valentová

Doprovodné nástroje: Olga Valentová, Jiří Synák, Tomáš Pavlán – klavír, Tomáš Hnízdil – příčná flétna, Lydie Kiktová, Erika Gaňová, Ivana Töröková – zobc. flétny, Petr Střešinka – kytara, Ivana Töröková - housle 

Další členové sboru: Eva Budzáková, Dobromila Dvořáková

 

Klubová rada:

Předseda klubové rady:               Ivana Töröková  

Místopředseda klubové rady:      Růžena Preislerová

Členové klubové rady:              Jiří Synák, Ludmila Absolonová, Jiří Sálus

Hospodářka:                                  Ludmila Absolonová

Revizní komise:                        Václav Fanta, Ludmila Hnízdilová, Tomáš Pavlán