Prezentace sociálních služeb

Publikováno 28.06.2023 14:07 Odbočka Pelhřimov


Obrázek

Prezentace sociálních služeb

 V úterý 27. června se konala akce, která se v posledních letech stala pro Pelhřimov už tradiční a velmi oblíbenou. Na Masarykově náměstí se od 10 do 16 hodin uskutečnila Prezentace poskytovatelů sociálních služeb, která měla v letošním roce podtitul „Každý svého zdraví strůjcem“. Hlavními organizátory akce, nad kterou převzal záštitu starosta Ladislav Med, bylo Město Pelhřimov a Místní akční skupina Šipka. Za velmi přínosnou ji považoval i místostarosta Karel Kratochvíl. „Je cenná především pro to, že se lidé mají možnost seznámit s poskytovatelskými organizacemi a jejich službami ještě ve chvíli, kdy dané služby nepotřebují. Je důležité, aby člověk, který se ocitne v tísni nebo problémech, věděl, kam se obrátit,“ uvedl a dodal jeden ne zrovna nepodstatný důvod: „Setkání může být přínosné i pro samotné organizace. Poskytovatelé sociálních služeb si při té příležitosti popovídají, sdělí si zkušenosti a mohou se domluvit na spolupráci.“

Na Masarykově náměstí se představilo sedmnáct poskytovatelů sociálních služeb.  Lidé se mohli během dne seznámit s různými druhy poskytovaných služeb a přímo pohovořit s jejich poskytovateli a získat tak potřebné informace. Dále si mohli prohlédnout a koupit výrobky uživatelů sociálních služeb.  

Spolupořadatelská Liga proti rakovině Praha - nejen na Masarykovo náměstí umístila panely prezentující zdravý životní styl, prevenci proti rakovině ale i ostatním civilizačním onemocněním.

Každý člověk by měl vědět, kde si může o pomoc požádat, pokud se ocitne ve složité životní situaci.

O hudební  a  taneční doprovod se postarala, jako již tradičně, Základní umělecká škola Pelhřimov.

Akce se zúčastnila i naše odbočka. Pozvání přijaly i pracovnice jihlavského Tyfloservisu, o.p.s., za což jim moc děkujeme. Veřejnosti byly prezentovány kompenzační pomůcky pro zrakově postižené a poskytnut odborný výklad. Akce se velmi povedla.                                           Čerpáno: Pelhřimovské noviny, Napsala: J. Hrušková

 


Obrázky

pí Karašová na tribuně pí Karašová na tribuně
pan místostarosta Mgr. Kratochvíl.. pan místostarosta Mgr. Kratochvíl..
zvládání dovedností zvládání dovedností
zvládání dovedností zvládání dovedností