Pozvánka do Muzeua Komenského v Přerově

Publikováno 17.05.2022 20:20 Odbočka Opava


 

Vážení milovníci cestování,

Muzeum Komenského v Přerově připravilo u příležitosti 430. výročí narození Jana Amose Komenského výstavu přístupnou a vstřícnou také k návštěvníkům se zrakovým postižením.

Výstava s názvem „Kartograf Jan Amos Komenský“, potrvá do 26. 6. 2022. Naleznete v ní prvky vhodné pro nevidomé či slabozraké návštěvníky. Kromě haptické mapy muzea a nejbližšího okolí, se lze dotknout čtyř replik historických měřicích/kartografických přístrojů nebo si s pomocí průvodců zahrát hru s názvy řek.

Jedním z cílů je připomenout jednu z méně známých oblastí jeho zájmů, tedy kartografii. Tato výstava návštěvníkům představí unikátní kolekci Komenského map Moravy ze sbírek muzea v kontextu doby, ve které Komenský svou mapu tvořil. Veřejnosti budou také představeny nejnovější poznatky z výzkumů nebo také haptická 3D mapa, kterou vytvořila Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Zmíněná mapa přiblíží, jakým způsobem Komenský zachytil povrch, kde se snažil vytvořit reálný tvar jednotlivých kopců a terénních nerovností.

Výstavu doplňuje řada interaktivních a edukačních stanovišť. 

V odkaze najdete video z výstavy, ve kterém se pojednává o Komenského mapách.

Přejít na odkaz