Podrobný popis


Trasa z tramvajové zastávky Nová ulice do Oblastní odbočky SONS, Tyfloservisu, TyfloCentra a Tyflopomůcek

Po vystoupení z tramvaje dohledej před sebou nízkou zídku. Otoč se vlevo a pokračuj podél ní až do místa, kde končí a linie se lomí mírně doprava. Přechází zde v rozhraní oddělující travnatou plochu. Jdi podél trávy asi 3 m a poté přejdi na druhou stranu chodníku. Nyní máš rozhraní trávy po své levici. Jdi podél něj asi 8 m a další 2 m pokračuj ve stejném směru přes chodník až přijdeš k trávě. Otoč se tak, abys měl tento trávník vlevo a obejdi jeho roh, který se asi po dvou metrech stáčí doleva k silnici, k přechodu pro chodce. Přicházíš kolmo na projíždějící auta. Je to dělený přechod pro chodce, 2 x 4 m, uprostřed je ostrůvek. Je zde snížený obrubník, velmi špatně hmatný. Přejdi přes vozovku a přes chodník asi 6 m široký až k okraji chodníku, za kterým je vychozená travnatá plocha. Zde se otoč vlevo a jdi podél
obrubníku, poté travnaté plochy až do místa, kde se lomí v pravém úhlu doprava. Zde se dej doprava spolu s ním. Nyní půjdeš rovný asi 120 m dlouhý úsek podél rozhraní oddělujícího trávu a chodník až do místa, kde před sebou vyhledáš travnatou plochu. Tento úsek bude několikrát přerušen chodníky vedoucími ke vchodům paneláku. Po vyhledání trávy na konci tohoto úseku se otoč doleva. Terén zde mírně stoupá. Asi po 30 m se linie lomí prudce
doprava, terén je zde již rovný. Tráva zde přechází v nízkou zídku kostela. Na konci této zídky je schodiště asi 4 m široké dolů ke kostelu. Poté navazuje opět nízká zídka, která přechází v rozhraní oddělující trávu a chodník. Úsek je asi 70 m dlouhý, je 2 krát přerušen vedlejší vozovkou. Poprvé asi po 30 m, podruhé po dalších 30 m. Po přejití druhé vedlejší vozovky se asi po 15 m obrubník stáčí doprava, stoč se s ním.
V tomto místě můžeš použít vysílačku a aktivovat hlasový majáček na budově restaurace Jalta.
Po stočení se o 90 stupňů přejdi na levou stranu chodníku. Linie se stáčí doleva. Po asi 10 m přechází v kovové zábradlí nájezdové rampy, která zde ústí. Jdi doleva, nahoru podél tohoto zábradlí a poté v přímém směru přejdi k budově, kterou máš nyní po své levici. Podél budovy přijdeš ke kovové bráně, jejíž pravé křídlo je otevřené. Projdi jím a přejdi opět k budově tak, abys ji měl po své levici. Zde je možno opět použít vysílačku, další majáček je umístěn nad vstupními dveřmi.
Tato zeď (výloha Tyflopomůcek) Tě dovede až k proskleným dveřím po levé straně. Projdi jejich pravým křídlem a v přímém směru přejdi k dalším proskleným dveřím. Zde jsou po Tvé pravici zvonky. Níže umístěný s lištou patří TyfloCentru a SONS, výše umístěný Tyfloservisu.

Trasa zpět ze středisek na tramvajovou zastávku Nová ulice

Po projití oběma prosklenými dveřmi jdi doprava podél Tyflopomůcek. Po vyhledání konce chodby se otoč vlevo, projdi kovovou branou a vyhledej zeď po pravé straně. Jdi podél ní až na její konec, tam v přímém směru přejdi k zábradlí rampy. Sejdi po rampě dolů a pokračuj v přímém směru přes chodník až k trávě. Zde se otoč doprava. Jdi podél rozhraní trávy a chodníku, které máš nyní po levé straně. Asi po 5 metrech se stočí prudce doleva, stoč se
s ním. Nyní bude asi 70 m dlouhý rovný úsek až k zídce kostela. Úsek je dvakrát přerušen vedlejší vozovkou. Poprvé asi po 15 m, podruhé po dalších 30 m. Po vyhledání zídky kostela jdi podél ní, poté kolem schodů asi 4 m širokých a další zídky. Na konci zídky se linie stáčí doleva a mění se v rozhraní tráva – chodník. Terén zde mírně klesá. Asi po 30 m linie končí. Linie zde pokračuje asi po metrovém přerušení, lomí se mírně doprava. Nyní půjdeš asi 120 m dlouhý rovný úsek podél rozhraní trávy a chodníku, který je několikrát přerušen. Jdi až do místa, kdy před sebou vyhledáš trávu. Zde se otoč doleva, rozhraní chodníku a trávy máš nyní po své pravici. Jdi podél něj, asi po 10 m se stáčí doprava k silnici a nasměruj se podle něj. Přejdi přes vozovku 2 x 4 m širokou s ostrůvkem. Po přejití na druhou stranu vyhledej v přímém směru asi 8 m od silnice travnatou plochu. U ní se otoč doleva. Travnatou plochu máš nyní po své pravici. Jdi podél ní asi 3 m, poté přejdi na druhou stranu chodníku. Nyní máš travnatou plochu po své levici. Jdi podél ní až do místa kde se lomí doleva. Linie se mění v nízkou zídku. Nyní jsi na výstupním tramvajovém ostrůvku. Jdi podél zídky asi 30 m až do místa kde končí a terén poklesne. Zde se otoč 90° vpravo, přejdi přes koleje a v přímém
směru pokračuj až k zídce. Nyní jsi na nástupním tramvajovém ostrůvku. Otoč se doleva. Zídku máš teď na pravé straně. Čeká tě asi 30 m dlouhý rovný úsek tvořený zídkou a lavičkami u zastřešené tramvajové zastávky, pokračuj až na konec zastávky s lavičkami. Zde se otoč o 90 stupňů doleva. Jsi u ozvučené zastávky, na místě, kde můžeš nastoupit prvními dveřmi tramvaje.