Olomoucký informátor 03/2024

Publikováno 13.03.2024 12:27 Odbočka Olomouc


OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR

 

č. 3 /2024

 

Vydává: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek Oblastní odbočka Olomouc I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc

Tel: 585 427 750

E-mail: olomouc-odbocka@sons.cz

www.sons.cz/olomouc

www.facebook.com/sons.olomouc

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

Olomouc a jejich příznivců.

 

Je neprodejný.

 

Pracovníci:

 

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků

Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz

 

Bc. et Bc. Klára Hájková - vedoucí pracoviště odbočky, sociálně aktivizační služby, odborné sociální poradenství

Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: hajkova@sons.cz po 9:00 - 17:00, út a st 7:30 - 15:00, čt 7:30 - 16:30

 

Mgr. Zuzana Kundelová  - sociálně aktivizační služby, odborné sociální poradenství

Tel: 778 758 933, 585 427 750, e-mail: kundelova@sons.cz po a čt 7:30 - 17:00, út a st 7:30 - 15:00

 

Jiřina Duchoňová - redakce Informátoru OO SONS, pokladní, digitalizace textů, tisk do Braillova písma

Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: jduchonova@sons.cz po - pá 9:00 - 13:00

 

Mgr. Tereza Hyblová - sociálně aktivizační služby, terénní služba pro seniory se ZP

Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: hyblova@sons.cz po a čt 8:00 - 16:30, pá 8:00 - 12:00

 

pro osobní návštěvu doporučujeme vždy předchozí telefonickou domluvu

 

Návštěvní hodiny:

 

Odborné sociální poradenství: (v kanceláři OO SONS)

pondělí         9:00 - 12:00 a 12:30 - 16:30

úterý             9:00 - 14:00 terénní služba

čtvrtek          9:00 - 12:00 a 12:30 - 16:30

 

jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

 

Aktivizační setkání a poradenství v prostorách s bezbariérovým přístupem:

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: setkání ve Šternberku proběhne tentokrát až druhé březnové úterý 12. 3. 2024!

 

Litovel - po předchozí telefonické domluvě ve školící místnosti v přízemí Městského úřadu, nám. Přemysla Otakara.

 

Šternberk - v březnu druhé úterý 12. 3. 2024 a v dubnu první úterý v měsíci v době od 9:00 do 11:00 v Domě sociálních služeb, Komenského 40.

 

Uničov - každou první středu v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Centru sociálních služeb Uničov, Gymnazijní ul. 237.

 

Zapůjčujeme speciální pomůcky pro osoby s těžkým zrakovým postižením - po telefonické domluvě v kanceláři odbočky.

 

Rada oblastní odbočky Olomouc

Předseda: Jan Příborský

Místopředsedkyně: Bc. et Bc. Klára Hájková

Pokladník: Jiřina Duchoňová

Další členové: Mgr. Marta Cvoligová, Bc. Marie Kebrdlová, Bc. Klára Kočí, Marie Sobotová, Ludmila Soltysiaková, Mgr. Jaromír Tvrdoň

 

***

Vážení přátelé,

přinášíme vám jarní vydání olomouckého informátoru. V průběhu čtení se postupně seznámíte s nabídkou zajímavých akcí, dozvíte se, jak se vydařily akce již uplynulé, sdělíme vám zajímavosti a novinky z oblasti sociálního poradenství, připomeneme 65. výročí založení odbočky a pozveme vás také na plánované slavnostní Oblastní shromáždění. Milovníci tance se mohou rovněž těšit na znovuobnovení lekcí salsy.

S koncem února a příchodem března čeká naši odbočku také významná personální změna. K 29. 2. kolektiv pracovníků odbočky opustí kolegyně Klárka Kočí. Na tomto místě bychom rádi Klárce moc poděkovali za veškerou její dosavadní práci a činnost, kterou pro naši odbočku a klienty udělala, a do další životní fáze jí přejeme především hodně zdraví a spokojenosti.

 1. 3. pak náš tým pracovníků posílí nová kolegyňka Mgr. Tereza Hyblová.

Podrobnější informace o pracovní době nové pracovnice včetně kontaktů najdete výše. Terce přejeme ať se jí u nás líbí a práce v SONS ji těší.

 

Pracovníci Oblastní odbočky

 

***

Milé členky a členové,

mého jména jste si možná poprvé všimli v dubnu 2018, kdy jsem se vám v úvodu Informátoru představila jako nová pracovnice odbočky, nějakou dobu jsem jej tehdy i načítala. Znáte mě díky osobním setkáním na našich akcích nebo alespoň kontaktu po telefonu, psala jsem články a příspěvky a samozřejmě jsem se věnovala další řadě aktivit, které je potřebné zajistit, abychom pro vás v SONS mohli být oporou. Dnes se s vámi na tomto místě jako pracovnice loučím.

Nepálím však mosty, proto jsem ráda, že nadále zůstávám členkou odbočky i její Oblastní rady a budu tak mít možnost se s vámi alespoň někdy setkat.

Všem vám děkuji za to, že jste jakkoli byli jistý čas v mém životě. Nevěřím na náhody a není tedy náhoda ani to, že jste dočetli až sem, protože bych Vám chtěla předat citát mého oblíbeného autora Paula Coelha: "Každý den je jiný a s každým novým ránem přichází ta zázračná chvíle, ten kouzelný okamžik, ve kterém se hroutí staré světy a rodí se nové hvězdy."

Je jen na vás, jestli svůj den naplníte radostí a láskou.

 

Klára Kočí

***

 

Vážení čtenáři a klienti,

od března nastupuji do olomoucké odbočky SONS jako nová posila a můžete se tedy se svými dotazy a prosbami obracet i na mě. Jmenuji se Tereza Hyblová.

Mám těžkou slabozrakost, a jsem proto hrdým absolventem školy profesora Vejdovského v Litovli. Střední školu jsem navštěvovala v Brně-Pisárkách.

Poté jsem se přihlásila na Pedagogickou fakultu UP, kde jsem studovala speciální pedagogiku pro 2. stupeň ZŠ a SŠ v kombinaci s českým jazykem a literaturou, dále pak studijní program speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a učitelství technické a informační výchovy. Během studia jsem ale shledala, že by se mi neučilo příliš dobře, a proto jsem učit nakonec nezačala.

Kromě učitelských praxí jsem se snažila zapojovat do dobrovolnických činností. Vypomáhala jsem na akcích pořádaných Tyfloservisem Olomouc, zúčastnila jsem se sbírky Bílá pastelka i zde v organizaci SONS.  V současné době docházím do Fakultní nemocnice Olomouc na Oddělení dlouhodobě nemocných na geriatrii taktéž jako dobrovolník.

Hraji na zobcovou flétnu a učím se na irskou píšťalu, dále mě zajímá ornitologie, fotografování, železnice a turistika. Někteří mě jistě znáte z výletů s olomouckou odbočkou SONS.

Přeji vám všem hezké jarní dny, hodně sil a těším se na brzkou shledanou ať už při nějaké aktivitě pořádané odbočkou nebo na návštěvě u vás.

 

Tereza Hyblová /upraveno redakcí/

***

 

NABÍDKA AKCÍ  

 

Klub kutilů - každé pondělí 10:00 - 12:00 hod.

 

Klub Pamatováček - každé úterý 10:00 - 12:00 hod.

 

Klub setkávání - každý čtvrtek 14:00 - 16:00 hod.

Salsa s Martou - začínáme 12. března, a poté každé liché úterý 13:30 - 14:30 hod.

 

Bowling - každé sudé pondělí 14:00 - 15:00 hod. v Bowland bowling centru v Šantovce, přihlášení nutné, cena 30 Kč/os., sraz 13:45 před vstupem nebo

13:30 před Poliklinikou na Tržnici

 

***

 

BŘEZEN

 

 1. 3. pondělí se z provozních důvodů nekoná Klub kutilů.

 

 1. 3. pondělí 14:00 - 15:00

Bowling - trénujeme a srážíme co největší počet kuželek.

 

 1. 3. úterý se z provozních důvodů nekoná Klub Pamatováček.

 

 1. 3. středa 8:30 - 10:30

Aktivizační setkání v Uničově - podrobnější informace viz výše.

 

 1. 3. čtvrtek 8:00 - 15:30

Poznávací zájezd - ve Starém Městě u Uherského Hradiště navštívíme Slovácké muzeum - památník Velké Moravy a jeho multimediální a haptickou expozici o našich dějinách. Zavítáme také do Uherského Hradiště, kde budeme poznávat historické centrum, které bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou. Na tuto akci je třeba se předem přihlásit. Vzhledem k charakteru akce je třeba, aby držitelé průkazu ZTP/P měli svého průvodce, kterého se na vyžádání vynasnažíme zajistit. Odjezd v 8:00 od stanoviště M v blízkosti hlavního vlakového nádraží v Olomouci. Návrat do Olomouce okolo 15:30.

 

 1. 3. pondělí 10:00 - 12:00

Klub kutilů - dochystáme a upravíme Moranu na vítání jara.

 

 1. 3. úterý 9:00 - 11:00

Aktivizační setkání ve Šternberku - podrobnější informace viz výše.

 

 1. 3. úterý 10:00 - 12:00

Klub Pamatováček - březen je měsícem knihy a čtenářů. Nabízíme vám tedy k zavzpomínání úryvky ze známých knih. Poznáte autora a jeho dílo? Doplníte chybějící slova v textu? "Znám křišťálovou ., kde nejhlubší je ., tam roste tmavé . a vůkol rudý vřes." Víte, jak báseň pokračuje? Těšíme se, že nám ji připomenete na Pamatováčku.

 

 1. 3. úterý 13:30 - 14:30

Salsa - začínáme znovu tančit, přidejte se k nám!

 

 1. 3. čtvrtek 14:30

Klub setkávání - Cestovatelská beseda o rumunském Banátu. Pozvání na besedu přijal pan Mgr. Vladimír Kovář, který v Banátu působil jako učitel. Podělí se s námi o zážitky z tohoto kraje. Beseda se uskuteční v klubovně SONS od 14:30.

 

 1. 3. pondělí 10:00 - 12:00

Klub kutilů - poslední přípravy velikonočních výrobků na prezentační stánek SONS.

 

 1. 3. pondělí 14:00 - 15:00

Bowling - rádi se s vámi setkáme při této sportovní aktivitě.

 

 1. 3. úterý 10:00 - 12:00

Klub Pamatováček - Poznáte další úryvek z knihy? "A i když štěně spí nebo pije, má přitom za úkol, že musí růst; každý den mají být nohy o něco delší a silnější a krk o něco vytáhlejší a čumáček o něco zvědavější - to víte, když mají růst všechny čtyři nohy najednou, dá to hromadu práce. A na ocásek nezapomenout, aby rostl a sílil a nezůstal takový myší; foxteriéři přec mají mít oháňku silnou jako klacík a švihat jí, až to sviští." Jak se kniha jmenuje a kdo ji napsal, nám můžete povědět na Pamatováčku.

 

 1. 3. středa 7:30 - 11:30

Prezentační stánek SONS na Poliklinice v Olomouci - Můžete nás potkat v prostorách polikliniky na tř. Svobody v Olomouci. Budeme nabízet informační materiály k činnosti naší odbočky a na ukázku také výrobky z klubu kutilů s jarní a především velikonoční tematikou.

 

 1. 3. čtvrtek 14:00 - 17:00

Klub setkávání - Nejvyšší čas vynést Moranu a přivítat jaro! Zveme vás na nenáročnou jarní procházku v okolí jezera Poděbrady. Nebude chybět Morana a tradiční zvyk jejího vynášení. Sraz zájemců ve 13:25 u autobusové zastávky E u hlavního nádraží v Olomouci. Pojedeme společně do Chomoutova, odkud se vydáme k jezu, a poté naučnou stezkou kolem jezera na zastávku MHD. Celková délka pěší trasy je 2,5 km. Na tuto akci je třeba se předem přihlásit.

Vzhledem k charakteru akce je třeba, aby držitelé průkazu ZTP/P měli svého průvodce, kterého se na vyžádání vynasnažíme zajistit. Předpokládaný návrat do Olomouce kolem 16:00.

 

 1. 3. pondělí 10:00 - 12:00

Klub kutilů - pletení z pedigu na téma jaro.

 

 1. 3. úterý 10:00 - 12:00

Klub Pamatováček - máme pro vás poslední březnovou otázku s knižní tematikou. Který významný rodák a spisovatel je spojován s městem Prostějov?

A jak se jmenuje báseň, kterou napsal na základě svých zkušeností z prázdninových pobytů na poutním místě u Olomouce? Na Pamatováčku budeme čekat na vaše odpovědi.

 

 1. 3. úterý 13:30 - 14:30

Salsa - těšit se můžete na krásnou hudbu k tanci i poslechu.

 

 1. 3. čtvrtek 14:00 - 16:00

Klub setkávání - Veselé Velikonoce, aneb zelený čtvrtek je tady! Proč je Zelený čtvrtek zelený, co se tento den tradičně vaří a jak se velikonoční zvyky liší v různých krajích? Přijďte s námi sdílet společný čas v době velikonočních svátků. Sejdeme se tradičně v klubovně SONS v Olomouci od 14:00.

 

PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme

 

* Rekondice Rožnov pod. Radhoštěm v termínu 9. - 14. 6. 2024

* Poznávací autobusový zájezd ve spolupráci s Oblastní odbočkou SONS Přerov

 

Podrobnější informace k plánovaným akcím zasíláme hromadným e-mailem.

V případě zájmu o konkrétní pozvánku vám ji rádi po domluvě zašleme poštou.

 

Změna programu je možná, konání akcí si lze telefonicky ověřit. Pro rychlejší kontakt v případě změny doporučujeme se předem hlásit. Na akce mimo klubovnu se vynasnažíme držitelům ZTP/P na vyžádání zajistit doprovod.

***

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 

Při kontrole členské základny jsme zjistili, že někteří z Vás dosud neuhradili členský příspěvek za rok 2024. V souladu se stanovami SONS bychom Vám v případě jeho neuhrazení museli od 1. 4. 2024 Vaše členství pozastavit.

Ale i po tomto datu máte možnost příspěvek uhradit do 30. září 2024. Členský příspěvek ve výši 100 Kč můžete uhradit na náš účet: 263521254/0300 (nezapomeňte do poznámky uvést své jméno) nebo osobně v kanceláři OO SONS, I. P. Pavlova 69 v Olomouci. Vše za Vás může vyřídit i známý nebo rodinný příslušník.

Děkujeme a budeme rádi, když i nadále zůstanete našimi členy.

 

Pracovníci OO SONS Olomouc

***

"Většina stínu v našem životě pochází z toho, že si sami stojíme na slunci."

****

"Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě."

Ralph Waldo Emerson

***

 

ZVEME VÁS

 

P O Z V Á N K A

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s., Oblastní odbočka Olomouc Vás srdečně zve na SLAVNOSTNÍ OBLASTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

 

při příležitosti 65. výročí založení organizace zrakově postižených v Olomouci ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 11 hodin v restauraci FONTÁNA ve Smetanových sadech

 

PROGRAM:

11:00 - 11:30  Prezence, neformální setkání účastníků;

11:30 - 12:00  Přivítání přítomných a hostů; Ohlédnutí za historií naší organizace; Vystoupení viceprezidenta SONS Jana Šnyrycha a dalších hostů;

* Zpráva Oblastní kontrolní komise o hospodaření za rok 2023 a schválení zprávy

12:00 - 13:00  Oběd (hrazen odbočkou);

13:00 - 14:30  Hudební vystoupení Popové školy Dětského domova

 

Vystoupení budou proložena krátkými vzpomínkami členů, kteří pamatují doby prvních desítek let naší organizace.

 

***

DŮLEŽITÉ:

 

Žádáme hosty a naše členy, aby nám svou účast sdělili e-mailem nebo telefonicky na níže připojené kontakty do čtvrtka 28. 3. 2024. Kapacita restaurace je omezena, bez předchozího přihlášení nebude zajištěn oběd.

Doprava od hlavního vlakového nádraží: tramvají č. 1, 4 a 6, výstupní stanice Výstaviště Flora, odtud bude zajištěn doprovod.

Na setkání s Vámi se těší předseda Jan Příborský a členové oblastní rady

kontakty: email: olomouc-odbocka@sons.cz  tel: 585 427 750 /záznamník/

***

 

PORADENSKÉ OKÉNKO

 

Kdo a kdy je osoba blízká

 

Řada z vás se již jistě setkala s tímto označením. V základním kodexu pro občany našeho státu, tedy občanském zákoníku, je osoba blízká definována

jako:

* příbuzný v řadě přímé, což jsou předci a potomci, tedy i prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci, manželé nebo partneři podle zákona o registrovaném partnerství,

* osoby, které spolu trvale žijí, osoby sešvagřené,

* jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

V řadě situací jsou však za osoby blízké považovány i osoby, mezi nimiž sice žádná z výše uvedených vazeb neexistuje, přihlíží se však zejména k silné citové vazbě. S tímto termínem, případně podobným slovním spojením, jste se setkali zejména při podávání žádostí o dávky, přiznání příspěvku na péči, dávky státní sociální podpory. Dále se jedná i o daňovou oblast, pracovní právo, nemocenské pojištění, dědické právo, poplatky za užívání dálnic, trestní a přestupkové řízení apod.

V různých odvětvích jsou osoby blízké vymezeny rozdílně a je třeba vždy

nahlédnout do příslušného předpisu.            

Klára Kočí

 

***

"Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte."

Elbert Hubbard

***

 

STŘÍPKY Z AKCÍ

 

Činnost odbočky v prvních týdnech nového roku

 

Rok 2024 běží v plném proudu a stejně tak plynou také akce, které pro vás připravujeme. V průběhu ledna jsme si užili tradiční návštěvu u bratří Kapucínů, zavítali jsme na exkurzi do Galerie Telegraph a v klubovně jsme si povídali o tom, jak zvládnout zimu ve zdraví. Poslední lednový čtvrtek nás pak navštívila známá moderátorka Českého rozhlasu Olomouc paní Dita Vojnarová, která nám pověděla nejen o tom, jak vypadá její běžný pracovní den, ale představila fungování rádia obecně.

Únor jsme zahájili soutěží AZ kvíz, při které jsme si krásně prověřili znalosti, následovalo masopustní setkání a autobusový zájezd do Frýdku-Místku, tyto akce se velice vydařily - věnujeme jim tedy samostatný článek. V závěru měsíce nás pak čekaly besedy věnované dalšímu tématu lidových písní a Oddílu zrakově postižených sportovců SK Olomouc Sigma MŽ, který v roce 2023 oslavil 40 let od svého založení.  Všechny uvedené akce se vydařily, byly zajímavé a mnohé se těšily také velké účasti. Kromě čtvrtečních akcí jsme se věnovali také poctivému tréninku paměti, odehráli jsme několik her bowlingu a v klubu kutilů jsme vytvořili krásné jarní dekorace.

Jako tradičně jsme se také v lednu i únoru vypravili za vámi na pravidelná setkání do Šternberka a Uničova. Kromě obvyklého programu byla únorová setkání věnovaná také prezentaci kompenzačních pomůcek, které jsme obdrželi díky projektu IROP. V případě, že by vás některé pomůcky zajímaly a chtěli byste si je vyzkoušet, můžete se obrátit na nás nebo přímo na kolegyně z prodejny Tyflopomůcek, které vám poradí nejen s obsluhou, ale také s výběrem.

Děkujeme vám za přízeň a těšíme se brzy na některé z našich akcí na viděnou.

 

Pracovníci oblastní odbočky Olomouc

***

Masopustní veselí SONS Olomouc

 

říká se, že tanec a zpěv je nejlepší lék na všechny chmury i starosti, proto pravidelně do programu našich aktivit zahrnujeme také oblíbené zpívánky s harmonikou, které jsme tentokrát posunuli o úroveň výš. S ohledem na právě probíhající období masopustních průvodů jsme se rozhodli, že masopust uspořádáme i pro naše těžce zrakově postižené uživatele. A protože víme, že naše prostory jsou kapacitně omezeny, rozhodli jsme se k pořádání této akce požádat o zapůjčení prostor Klubu seniorů na ulici Peškova. Zdejší místo nabízí nejen perfektní zázemí pro přípravu drobného občerstvení či využití techniky, ale je zde také dostatek prostoru k tanci. O skvělou zábavu a veselí tak nebyla nouze.

Kromě zpěvu a tance si mohli účastníci užít také přehlídku krásných karnevalových masek a kostýmů, do kterých se mnozí převlékli. K vidění byla například kolotočářka, myška Minnie, dáma z 50. let, jeptiška, šašek, čaroděj či pán elegán. Pro ty, kteří neměli kostým byly k dispozici škrabošky, které jsme za pomoci dobrovolníků vyrobili v tvořivém kroužku Klubu kutilů. Nápaditost a odvaha našich členů přijmout výzvu dorazit v převleku nám udělala velkou radost. Věříme, že v příštím roce se nás sejde ještě více. V průběhu akce panovala skvělá nálada, všichni jsme se bavili a společné odpoledne si moc užili. Už nyní se těšíme na další ročník.

Na tomto místě bychom rádi moc poděkovali Magistrátu města Olomouce za zapůjčení prostor, pánům Milošovi a Jardovi za skvělou muziku a všem účastníkům za účast.

 

Pracovníci oblastní odbočky SONS Olomouc

***

 

Frýdecký zámek a medový úl

 

Ve čtvrtek 15. 2. se s námi zrakově postižení uživatelé a jejich doprovod vydali do Frýdku-Místku. Jednalo se o celodenní autobusový zájezd, v rámci kterého, jsme navštívili zámek a výrobnu celosvětově známé pochutiny Marlenka.

Nejprve jsme navštívili stálou expozici na zámku, tzv. "Zámecký okruh".

Jedná se o prohlídkovou trasu, která vede přes celý zámek spolu s několika sály a vyhlídkovou věží. Její součástí je i návštěva kaple sv. Barbory. Díky této komentované prohlídce se všichni dozvěděli zajímavé informace o historii zámku i jeho současnosti.

Následně jsme spolu poobědvali v nedaleké restauraci a přesunuli jsme se do Návštěvnického centra Marlenky.  I zde jsme měli zajištěnou exkurzi.

Seznámila nás s příběhem společnosti, při prezentaci a projekci dokumentárního filmu, která byla doprovázená výkladem, jsme si dopřáli připravenou ochutnávku medových dezertů s originální kávou a poté jsme nahlédli i do výroby. Byli jsme zde svědky toho, jak zaměstnanci opravdu pracují pilně jako včeličky. Šlo poznat, že svou pečlivou práci dělají s láskou a v prostorách byla cítit i vůně právě upečených dortů. Samozřejmě nechyběla návštěva podnikové prodejny a každý z nás si s sebou domů odvezl něco na zub ??.

Během tohoto zájezdu účastníci mohli zapojit všechny své smysly a po příjezdu do Olomouce dali najevo velkou spokojenost.

 

Klára Kočí

 

***

"Život je řada po sobě následujících lekcí, které člověk musí prožít, aby je pochopil."

Ralph Waldo Emerson

***

    

ZAJÍMAVOSTI

 

Významné výročí založení naší odbočky

 

Opravdu - k založení naší odbočky došlo již v roce 1959 a tak si letos můžeme připomenout sice půlkulaté, ale i tak docela úctyhodné 65. výročí.

Zprvu měla naše olomoucká organizace zrakově postižených krajskou působnost v rámci tehdejšího politického uspořádání ČSR.

Byla součástí tehdejšího Svazu československých invalidů a jejím prvním předsedou byl pan Oldřich Veselý.

Ovšem hned v následujícím roce byla Olomouc v rámci politické reorganizace začleněna do Severomoravského kraje a naše odbočka měla nadlouho působnost okresní.

I když jsme byli součástí "jednotné" organizace Svazu invalidů, přesto jsme vždy patřili k těm aktivním složkám a dokázali jsme si vybojovat určitou autonomii. Přes velmi omezené, spíše nepatrné finanční možnosti a s ohledem na to, že všechny činnosti byly zajišťovány členy výboru dobrovolnicky, tedy naprosto zdarma, byla nabídka aktivit velice pestrá.

V sedmdesátých a osmdesátých letech působil v naší organizaci i hudební soubor s názvem "Rébus", pořádala se dvakrát do roka taneční odpoledne s živou hudbou, např. ve Slovanském domě, v hotelu Národní dům často také v tehdejší restauraci Panorama, kde byl poměrně velký sál.

Existoval i dramatický kroužek, dokonce jsme měli i sociálního referenta, který poskytoval rady a informace z oblasti sociálního zabezpečení.

V roce 1982 jsme uspořádali na zimním stadionu koncert Petra Spáleného, kterého se zúčastnilo více než 1200 návštěvníků. V osmdesátých letech jsme se velmi angažovali v oblasti počínající sociální rehabilitace.

Po vyškolení některých aktivních členů v odborně vedených kurzech jsme pořádali tzv. docházkové kurzy prostorové orientace a samostatného pohybu a výuky Braillova písma. Také se uskutečnily dva 14denní pobytové rehabilitační kurzy ve Starém Městě pod Sněžníkem.

Po Sametové revoluci ukončil Svaz invalidů svou činnost a naše organizace plynule přešla do nově vzniklé Společnosti nevidomých a slabozrakých, po 3 letech do Unie nevidomých a slabozrakých. Po sloučení obou organizací v roce

1996 jsme již 28 let součástí SONS.

Za celou dobu existence měla naše organizace pouze 6 předsedů.

Po Oldřichu Veselém to byl krátce František Cízler (dosavadní člen odbočky), pak Václav Šmoldas, kterého na 3 roky vystřídal Karel Soušek, pak opět několik let Václav Šmoldas.

Od roku 1975 působil až do roku 1993 v této funkci Jan Příborský a po něm po dvacet let vedla odbočku Květoslava Nejeschlebová, na jejíž působení rádi vzpomínáme. A po jejím odchodu z vážných rodinných důvodů vede organizaci opět Jan Příborský.

Možná se někteří z vás zeptají, kde naše odbočka v době před revolucí sídlila.

Za Svazu invalidů to bylo vždy oficiálně na adrese tohoto okresního orgánu.

Nejprve na Litovelské ulici, pak mnoho let v Domě odborů na Palackého ulici, kde byla pro všechny organizace jen jedna pracovnice.

Ovšem klubovnu, kde se scházel výbor, jsme měli v suterénních vlhkých prostorách na Mozartově ulici.

Protože podmínky zde byly velmi neutěšené, sehnali jsme si sami sdílené, daleko vhodnější prostory na pár let v Agitačním středisku na Javoříčské ulici.

A pak konečně přišel rok 1991. Tehdy získal nově vzniklý Tyfloservis díky vedení města nové prostory na I.P. Pavlova.  Jednu kancelář měla k dispozici také naše odbočka.

Postupně jsme se rozšiřovali a dnes disponujeme dvěma kancelářemi, klubovnou a kuchyňkou. A to vy všichni již dobře znáte.

Na závěr je třeba říct, že i v dobách socialismu, kdy aktivita jednotlivých skupin zdravotního postižení včetně té naší byla omezována a politizována, tak se vždy našli ochotní lidé, kteří nám v naší práci vycházeli vstříc.

Byli to jednotlivci, ale také některé národní podniky, instituce, Knihovna města Olomouce, pronajímatelé prostor pro naše akce.

Jan Příborský

 

V příštím vydání zavzpomínáme na celou řadu členů, kteří se výrazným způsobem zapsali do historie naší odbočky.

                

***

"Život je sice krátký, ale na zdvořilost je vždycky čas."

Ralph Waldo Emerson

***

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

 

Přání jubilantům

 

Vážení přátelé, ani v tomto čísle nemůže chybět blahopřání našim milým jubilantkám a jubilantům.

 

K březnovým oslavencům patří paní Anna Kvapilová, PhDr. Jitka Balatková, Svatava Pospíšilová, Libuše Hédová, Libuše Fialová, Jaroslava Jermářová a pánové Josef Dvořák a Miroslav Čada.

 

V dubnu bude slavit paní Ludmila Bednářová, Taťána Grolichová, Eva Holasová, MUDr. Věra Prchalová, Eva Skácelová a pan Jiří Kolář.

 

Všem oslavencům přejeme hlavně zdraví, štěstí, pohodu, životní optimismus a rovněž hodně radosti ze setkávání s blízkými a příjemnými lidmi!

 

Vaši pracovníci Oblastní odbočky SONS Olomouc

 

***

 

Opustili nás

 

S velkým zpožděním jsme se dozvěděli, že 8. 10. 2023 zemřela Ing. Zdenka Vrbová z Olomouce, naše dlouholetá členka, podporovatelka, manželka již dříve zesnulého Ing. Jiřího Vrby, který byl naším věrným klientem i členem.

Kdo jste paní Zdenku znali, věnujte jí prosím tichou vzpomínku.

 

***

Kontakty na spolupracující organizace:

Tyflopomůcky - 585 415 130, 777 360 348, www.tyflopomucky.cz/olomouc Tyfloservis - 585 428 111, 776 212 342, www.tyfloservis.cz TyfloCentrum - 585 423 737, 730 870 776, www.tyflocentrum-ol.cz Ergones - 730 870 768, www.ergones.cz Pracovnice pro odstraňování bariér - Bc. Zuzana Znojilová, tel: 730 870 761,

 

e-mail znojilova@tyflocentrum-ol.cz

***

Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.

 

Děkujeme Vám!

 

Na přípravě Informátoru se podílejí: K. Hájková, J. Duchoňová, K. Kočí, Z.

Kundelová, M. Kebrdlová a J. Příborský

 

Informátor je hrazen z prostředků Statutárního města Olomouce.

 

Pro členy naší odbočky je vydáván zdarma.

Zpravodaj vychází ve zvětšeném černotisku, ve zvukové verzi, je rozesílán e-mailem. Na vyžádání jej vytiskneme v Braillově písmu. Také je umístěn na webových stránkách odbočky.

 

Přejeme krásné prožití svátků jara

 

****

"Mějte vždy tvář obrácenou ke slunci - a stíny budou padat za vás." Walt Whitman