Měsíčník SONS CL duben č. 97 2024

Publikováno 27.03.2024 15:41 Odbočka Česká Lípa


Měsíčník  SONS  CL

                 č. 97 duben 2024

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             470 06 Česká Lípa

             tel.: 603 935 436

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             Číslo účtu: 245479558/0300 ČSOB

 

              

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

 

 

Pracovníci a kontakty:

Mgr. Ilona Šolínová           tel.: 603 935 436 – vedoucí, sociální poradkyně a sociálně aktivizační služby

Jana Řehořková                tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová           tel.: 778 768 391

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny:

 

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h kontaktní den pro veřejnost

    + sociálně právní poradna

 

Středa :     9       –        15h    sociálně aktivizační služby

                                            +sociálně právní poradna                                                    

 

Pátek:        9      –         15h     sportovní den

                       

Ostatní dny dle dohody!

 

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně: Věra Šulcová

Pokladnice: Mgr. Ilona Šolínová

Členové: Mgr. Ilona Šolínová, Jaroslava Hudečková,

             Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl, Marie Říhová

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

 

 

Měsíční program SONS CL na duben 2024:

 

01.04 ZAVŘENO (Státní svátek)

02.04 Administrativní den

03.04 09:00h Masáže

         09:30h Cvičení na židli

         10:00h Hra s kompenzační pomůckou

         11:00h Čtení časopisu ZORA a Ema

04.04 Administrativní den

05.04 10:00h Turnaj v Brazilské dámě (pro přihlášené, připraveno občerstvení včetně oběda)

08.04 Kontaktní den pro veřejnost

09.04 Administrativní den

10.04 09:00h Masáže

         09:30h Cvičení na židli

         10:00h Obalův koutek (Zdeněk Troška)

         11:00h Cvičení meditace a jógy

         13:00h Jednání oblastní rady

11.04 Administrativní den

12.04 09:30h Bowling v hotelu Olympia Česká Lípa
(Z tohoto důvodu bude na oblastní odbočce SONS Česká Lípa
ZAVŘENO do 13:00 hodin)

        13:00h Simulovaná střelba, show-down, deskové hry

15.04 Kontaktní den pro veřejnost

16.04 Administrativní den

17.04 9:30h Sraz na hlavním vlakovém nádraží v České Lípě- výlet do místa Lvová – Zdislavina studánka (prosíme zájemce, aby svou účast nahlásili do pondělí 15.4.2024)

18.04 Administrativní den

19.04 Simulovaná střelba, show-down, deskové hry

22.04 Kontaktní den pro veřejnost

23.04 Administrativní den

24.04 09:00h Masáže

         09:30h Cvičení na židli

       10:00h Velké klubové setkání

       10:30h Trénink paměti

       11:00h Oslava mezinárodního dne vodicích psů -
beseda o vodících psech, kvíz na dané téma, ukázka výcviku vodících psů

25.04 Administrativní den

26.04 Simulovaná střelba, show-down, deskové hry

29.04 Kontaktní den pro veřejnost

30.04 Administrativní den

 

 

Informace k masážím:

Masáže jsou poskytovány každou středu. V případě zájmu se
individuálně objednávejte přímo masérce paní Merkové na tel. čísle + 420 774 276 048.

 

Srdečně blahopřejeme: p.p Marcele Farářové, Marii Černé,
Marii Mohauptové, Vlastě Reichertové

 

 

Něco pro zajímavost

Mezinárodní den vodicích psů – 24. dubna

Vodící psi poskytují neustálou pomoc, ochranu a společnost lidem s různým postižením a speciálními potřebami, takže jim poděkujme - třeba pamlskem. Vodící psi dělají pro své majitele hodně. Nejen, že pomáhají vést své majitele po celý den, ale také je chrání před úrazy, pomáhají jim s úkoly a poskytují emocionální podporu jako nikdo jiný. Trenéři vodicích psů tvrdě pracují, aby těmto věrným partnerům pomohli tyto dovednosti zdokonalit.

 

 

Tito psi jsou mnohými vnímáni jako radost, která dělá svět lepším místem pro jejich majitele a jejich rodiny. A Mezinárodní den vodicích psů si klade za cíl pomoci ostatním projevit uznání za tvrdou práci, kterou dělají.

Historie Mezinárodního dne vodicích psů

Vodicí psi existují již od roku 79 našeho letopočtu, což je skutečnost, která byla objevena, když byly při vykopávkách v italských Pompejích odkryty malby vodicích psů, kteří pomáhali nevidomým.

Vodící psi byli používáni v různých zemích po staletí, jako je starověká Čína a středověká Evropa. Zdá se, že během let 1700 a 1800 se historici a antropologové setkali s více pozorováními vodicích psů prostřednictvím dětských říkanek a příběhů.

Nicméně, i když byli používáni v dřívějších dobách, až v polovině 19. století se začaly objevovat některé z prvních právních předpisů uznávajících vodicí psy. Jedna taková skutečnost byla zaznamenána v roce 1838, kdy britský parlament osvobodil od licenčních poplatků ,,pastýřské psy a ,,psy chované slepými jako průvodce". Tento typ legislativy podporuje ty, kteří chovají psy, kteří jim pomáhají v práci nebo se zdravotním postižením.

Počátkem 20. století začal organizovaný výcvik vodicích psů pro nevidomé a v roce 1934 byla ve Spojeném království založena Asociace vodicích psů pro nevidomé.

Mezinárodní den vodicích psů je poctou práci, kterou tito služební psi poskytují lidem se zrakovým postižením na celém světě. Tito psi mají dovednosti včetně vedení nevidomého po okolí, asistování při koníčcích, sbírání upuštěných věcí, poskytování emocionální pohody a mnoho dalšího. To je důvod, proč jsou vodící psi jedni z nejlepších služebních psů. (https://www.enviweb.cz/126384)¨

Zdislavina studánka – kam vyrazíme na výlet 17. dubna

Zdislavina studánka se nachází na katastru Lvové, místní části města Jablonné v Podještědí v okrese Liberec v Libereckém kraji. Studánka s přilehlým empírovým glorietem je součástí území krajinné památkové zóny Lembersko, která byla Ministerstvem kultury České republiky vyhlášena v roce 1996, a zároveň je i součástí památkově chráněného areálu lemberského zámku. Studánka je spojena s legendou o léčitelských schopnostech svaté Zdislavy z Lemberka a již krátce po její smrti v roce 1252 se stala neoficiálním poutním místem.Tento kult byl znovu oživen v 17. století.
V 19. století byla studánka a její okolí upraveny jako poutní místo a tato podoba i zájem veřejnosti do určité míry přetrvaly až do 21. století.

Zdislavina studánka leží na levém břehu Panenského potoka v oblasti geomorfologického okrsku Podještědské pahorkatiny, která je součástí Zákupské pahorkatiny - geomorfologického podcelku Ralské pahorkatiny. Pramen vyvěrá v nadmořské výšce přibližně 309 metrů z pískovcových skal pod západními svahy vrchu, historicky nazývaného Krutina, na němž stojí zámek Lemberk, Bredovský
letohrádek a další obytné, hospodářské, umělecké, sakrální a technické památkově chráněné objekty

Více informací o tomto místě Vám sdělíme při výletu. Těšit se
můžete na příjemnou a pohodovou procházku, návštěvu cukrárny a lesní posezení.