Konference SONS a knihovny v Klementinu

Publikováno 06.06.2022 12:59 Odbočka Šumperk


Obrázek

Konference SONS a knihovny v Klementinu

 

          Ve čtvrtek 19. května se naši dva pracovníci SONS Mgr. Jiří Jančík a Libuška Skálová zúčastnili konference nazvané „SONS a knihovny“ v nejreprezentativnějších prostorech pražského Klementina: barokní Zrcadlové kapli z 18. století. Genius loci místa dosvědčují původní zrcadla, která jsou vsazena do stropu, a která se střídají se stropními freskami. V zrcadlech se krásně odráží geometrický dekor bílo-černo-červené mramorové podlahy. Na zdech kaple jsou již pouze kopie zrcadel, ale zato jsme obdivovali skvostné olejomalby V. V. Reinera a vyhlazené mramorové obložení.

Na 50 zástupců SONS a 50 zástupců knihoven z celého Česka se společně sešlo ke společné prezentaci a následné, nepříliš rozvité diskuzi. Na úvod vystoupili prezident SONS Mgr. Luboš Zajíc a generální ředitel Národní knihovny České republiky Mgr. Tomáš Foltýn, kteří podepsali memorandum o vzájemné spolupráci mezi Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a SONSem. Na konferenci byla představena dobrá praxe v oblasti spolupráce s knihovnami a našimi odbočkami Kyjov a Havlíčkův Brod. Pan Šnyrych, pan Brašna a pan Bajtl se podělili o příspěvky k metodice práce s naší komunitou v knihovnách, k bariérám v knihovnách, k přístupnosti webu knihoven, ke speciální technice a k digitální knihovně. Zatímco paní Dagmar Filgasová prezentovala poznatky k vodícím psům, k festivalu DUN v knihovnách, ke sbírce v knihovnách a k prezentačním aktivitám. Právě o problematiku vodících psů se velmi zajímala Libuška Skálová, protože si sama nového vodícího psa v brzkém období pořídí. K tomuto tématu zazněl dotaz ohledně psů vycvičených pro canisterapii. Podobně jako u vodících psů i tato spolupráce funguje tak, že knihovny osloví příslušné výcvikové instituce a ti i se psy dorazí na sjednanou akci. Ze strany knihoven přednášeli knihovníci z České Lípy, Vsetína a Ostravy.

S radostí můžeme konstatovat, že i naše dlouholetá spolupráce SONS Šumperk s Městskou knihovnou T. G. Masaryka je nadstandardní. Spolupráce byla navázána již s bývalou paní ředitelkou Daňkovou a pokračuje i nadále se současnou paní ředitelkou Mgr. Kamilou Šeligovou. 

Z konference jsme odjížděli s pozitivními dojmy, jelikož se v této oblasti udělal v poslední době obrovský kus práce: moderní zrekonstruované a bezbariérové prostory knihoven s ideálním zázemím pro nevidomé a slabozraké, což dříve nebylo rozhodně zvykem. Vzhledem k dřívějšímu ukončení jsme si posléze užili prosluněnou, ale horkou Prahu.