Když naslouchat nestačí

Publikováno 29.02.2024 10:35 Odbočka Uherské Hradiště


Slyšení je pro většinu z nás něco zcela automatického, přirozeného, nad čím ani nepřemýšíme. Dokus se nám nestane...

... že sluch přestane správně fungovat. Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila 3. březen jako Světový den sluchu, který si klade za cíl vytvářet větší povědomí o tomto handicapu. Postižení sluchu přináší určité snížení kvality života člověka a do značné míry ovlivňuje i jeho zapojení do společnosti. U dětí je navíc ohroženo učení, rozvoj řeči a celkový psychomotorický vývoj. Cílem odborné společnosti je proto včas zachytit sluchovou vadu a tu také co nejdříve řešit. K vytváření většího povědomí o sluchovém postižení prostřednictvím Světového dne sluchu se
připojuje i naše organizace! K této příležitosti připravujeme ve spolupráci s Uherskohradišťskou nemocnicí přednášku otorinolaryngologa a foniatra MUDr. Tomáše Talacha s názvem „Když naslouchat už nestačí…“. Kdy je ta správná chvíle navštívit svého foniatra? Jaké jsou druhy sluchadel? Existují příspěvky na jejich zakoupení? To vše a ještě mnohem víc se dozvíte na této přednášce!