Jak žádat o vodicího psa


Úřední postup

Vodicí pes pro nevidomé je dle zákona 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením zvláštní pomůckou. O příspěvek na jeho pořízení je možné požádat příslušný Úřad práce podle místa trvalého bydliště.

Seznam Úřadů práce podle jednotlivých krajů.

Bližší informace o příspěvcích na zvláštní pomůcky. Formulář "Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku".

Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení vodicího psa, se poskytne jen na pořízení psa, který byl vycvičen a předán právnickou nebo fyzickou osobou, která je členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy, nebo podala přihlášku za člena v takovéto mezinárodní organizaci. Tím se zaručuje, že dodržuje mezinárodně platné standardy."

Správně vycvičený vodicí pes musí zvládat 34 základních dovedností, které jsou podrobně popsané v Příloze č. 2 k vyhlášce 388/2011 Sb.

Další podrobné informace pro zájemce o vodícího psa najdete na webových stránkách jednotlivých Cvičitelských subjektů.

Mějte na paměti, že vodicí pes Vás bude provázet životem po dlouhou řadu let.

Rozhodujte se podobně, jako když si jdete kupovat nový automobil - cena vodicího psa je ceně nového automobilu velmi podobná.