Inovativní škola PURA VIDA v Černé Hoře - 16. 10. 2023

Publikováno 17.10.2023 12:35 Odbočka Blansko


Obrázek

Širokou veřejnost seznamujeme s životem zrakově postižených,
formou besed, již od roku 1998. Chodíme do základních, mateřských
škol, do družin, navštěvujeme domovy důchodců. Tentokráte jsme
navštívily pedagogy a žáky v nově zřízené škole v Černé Hoře.
Ukázaly jsme naše kompenzační pomůcky, nechaly pohladit vodicího
pejska, děti si vyzkoušely chůzi s bílou holí a klapkami na očích.
Zcela jistě i toto setkání boří obavy a nejistoty ve společnosti mezi
různými skupinami lidí a napomáhá vzájemnému porozumění.
Oslovila nás tato hesla:
Radost ze sdílení,z poznávání a ze samotného bytí.
Spokojenost, naplnění, bezpečí, svoboda.
Kéž by bylo takových vzdělávacích zařízení více!


Obrázky