Implementace fundraisingové strategie v SONS ČR


 

Registrační číslo CZ.2.17/2.1.00/36159

Dne 1. července 2013 byl zahájen nový projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR s názvem „Implementace fundraisingové strategie v SONS ČR“. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Projekt je zaměřen na zajištění financováníé aktivit SONS ČR, pocházejících z dotačních a grantových titulů a ze strany soukromých donorů skrze činnost profesionálního kmenového fundraisera SONS ČR. V užším smyslu je cílem tohoto projektu je vzdělávání pracovníků - fundraiserů, kteří připraví pro SONS ČR fundraisingový plán na období 2014 - 2016 a uvedou jej do praxe. Výsledkem projektu je start celistvé fundraisingové strategie SONS ČR.

Časový rozsah projektu: 1.7.2013 do 31.12.2014

 

 

Kontakt:

Mgr. Jan Frank

SONS ČR, Krakovská 21, 110 00 Praha 1

Tel.: 221 462 453

Mobil: 775722784

E-mail:frank@sons.cz