Hledáme dobrovolníky - zapojíte se i vy?


Hledáme dobrovolníky - zapojíte se i vy?

MOTTO: "Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná.
Zásady našeho počínání jsou: svépomoc, partnerství, solidarita, úcta k
lidské důstojnosti, svobodná volba, zdravý rozum."

Dobrovolná Dopomoc Lidem Se Zrakovým Postižením
Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena.

Co je cílem našeho programu?
Program Dobrovolná dopomoc lidem se zrakovým postižením vychází z poslání a cílů naší organizace, která klade důraz na pomoc slabozrakým a nevidomým občanům vést plnohodnotný, smysluplný a spokojený život a připravovat společnost na to, aby přijímala nevidomé občany zcela přirozeně jako svou integrální součást.

Kdo může být dobrovolníkem?
Dobrovolníkem může být každý člověk starší 15 let bez ohledu na jeho vzdělání, záliby, zaměstnání nebo náboženství.

Jak můžete jako dobrovolník pomoci?
Náplň činnosti dobrovolníka závisí na jeho zájmech a možnostech. Je určena po dohodě s koordinátorem dobrovolníků na základě potřeb klienta (klientů) a samotného dobrovolníka.
Dobrovolník se může zapojit do stávajících skupinových nebo individuálních aktivit, ale může přinést i nový impuls, nápad. Příkladem skupinových činností mohou být tvořivé aktivity s klienty, podílení se na akcích pořádaných SONS pro klienty (kulturní, sportovní akce) apod. Je zde i možnost spolupracovat pouze s jedním klientem, podle zájmů a potřeb klienta a dobrovolníka. Například společné návštěvy kulturních akcí, výlety, pěší turistika, jízda na
dvojkole, sportovní aktivity, posezení v kavárně, luštění křížovek, společné čtení knihy či časopisů, doprovod na úřady, do obchodu atd.

Co vám může dobrovolnictví přinést?
Přínos dobrovolnictví je pro každého individuální. Díky dobrovolnické činnosti můžete získat nové přátele, zkušenosti, poznatky, praxi pro další vzdělávání a rozhodně dobrý pocit z pomoci ostatním.

Pokud vás program zaujal a rádi byste se stali naším dobrovolníkem nebo se jen dozvěděli více, neváhejte kontaktovat koordinátora dobrovolníků!

Tento program je akreditován u Ministerstva vnitra ČR.

Kontakt:
Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
Olomouc
I.P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc
tel. 583 034 529, 778 412 710
email: olomouc-odbocka@sons.cz