Dotazník spokojenosti uživatele s kvalitou poskytovaných služeb v době koronavirové epidemie

Publikováno 26.04.2021 10:27 Odbočka Olomouc


Obrázek
Dne: 26.04.2021
Kde:

Vážené naše členky, vážení členové, uživatelé!

Více než rok žijeme ve změněném režimu, který se výrazně dotkl života nás všech, ale i chodu naší odbočky a poskytování sociálních a dalších služeb. Přesto bylo naší maximální snahou zajišťovat alespoň některé služby a aktivity náhradním způsobem - individuální komunikací po telefonu či e-mailem, pořádáním besed a přednášek prostřednictvím Skypu. Formou série "Důležitých informací", zasílaných elektronicky, jsme vám poskytovali rady a informace zejména ty, které se týkaly koronavirové epidemie, vládních opatření a související zdravotnické problematiky. Mnoho času a energie jsme věnovali zajišťování ochranných prostředků a jejich distribucí zejména starším a osaměle žijícím zrakově postiženým členům a uživatelům.

Nyní jsme se rozhodli vás oslovit se žádostí o vyplnění dotazníku za účelem získání zpětné vazby od vás, kteří jste našimi členy či uživateli a využíváte některé naše služby a zúčastňujete se pořádaných aktivit.

Dotazník Vám rádi na vyžádání dají osobně nebo zašlou pracovníci odbočky.

Předem velmi děkujeme za vyplněný dotazník a čas, který mu budete věnovat. Ujišťujeme vás, že budeme reagovat na vaše podněty či připomínky k naší práci, zejména v období koronavirové krize. Vyplněním dotazníku tak můžete přispět k dalšímu zkvalitňování naší práce a rozšiřování nabídky aktivit.

Za všechny pracovníky odbočky

J. Příborský, předseda