Cyklostezky a stezky se smíšeným provozem


Obrázek

Cyklostezky a stezky se smíšeným provozem

Legislativa

V příloze č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., v bodě 1.2.5. Hmatný pás, je definováno řešení úprav pro osoby s omezenou schopností orientace následovně:

"Hmatný pás je zvláštní forma varovného pásu ohraničující místo, které na chodníku s cyklistickou stezkou nebo pásem pro in-line brusle určuje rozhraní mezi vymezeným prostorem pro chodce a cyklisty nebo in-line brusle. Hmatný pás musí mít šířku 300 až 400 mm a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči hmatnému pásu vizuálně kontrastní. Od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v památkových zónách a rezervacích. Hmatný pás musí přesahovat signální pás na pbpo stranách nejméně o 800 mm."


 

Fota

foto ........

popis ...........

foto ...

popis ..........