Informace k protiepidemickým opatřením COVID

 

V souvislosti s aktuálními protiepidemickými opatřeními bychom vás rádi informoval o třech dílčích záležitostech, které se vztahují k osobám se zrakovým postižením.

První z nich se týká problémů těžce zrakově postižených s dopravou na odběrná místa v případě potřeby PCR testů. Nevidomí mohou mít problém sehnat doprovod k odběru, aniž by někoho dalšího vystavili riziku nakažení, a cestovat často nemohou jinak než veřejnou dopravou, což představuje opět další riziko. Podmínky testování zrakově postižených z podnětu SONS řešila odborná skupina pro přístupnost veřejné správy při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením. Níže předáváme vyjádření předsedkyně odborné skupiny Nicole Fryčové k této věci:

„Lidé, kteří nemají možnost dopravit se ke stacionárním odběrovým místům z důvodu snížené schopnosti pohybu, orientace nebo nepříznivého zdravotního stavu, mohou využít mobilní odběrové týmy. Indikovat je mohou krajské hygienické stanice nebo praktičtí lékaři. V takovém případě dorazí mobilní odběrový tým přímo do Vašeho bydliště, kde Vám bude proveden odběr vzorku. V případě, že jste takovou osobou, informujte příslušnou krajskou hygienickou stanici či Vašeho praktického lékaře, že žádáte o odběr vzorku v místě Vašeho bydliště.“

Druhou novinkou je nový oficiální Covid Portál na adrese covid.gov.cz, jehož snahou je podávat všechny důležité informace k epidemii přehledně a srozumitelně na jednom místě. Portál je dobře přístupný s odečítači a obsahuje přímo i sekci pro zdravotně postižené, v níž se informace, jako je ta výše, budou průběžně objevovat. Je tedy dobré o tomto webu vědět.

A nakonec, ti, kdo by chtěli mít přehled o tom, co je ve kterých stupních tabulky PES povoleno či zakázáno, si tyto informace mohou v přístupných formátech TXT a XLSX stáhnout z následující podstránky: www.sons.cz/Informace-o-opatrenich-protiepidemickeho-systemu-PES-pristupne-pro-zrakove-postizene-P4009608.html

Informace připravil Jan Šnyrych