Ceník digitalizace a tisku


Ceník digitalizace a tisku
(pro firmy, organizace a instituce)

Digitalizace
1. Rychlá digitalizace (bez korektury) Kč 5,-
2. Korektura dle předlohy Kč 20,-
3. Digitalizace a korektura dle předlohy Kč 25,-
(1 strana A4)

Braillský tisk (1 list výsledného textu A4)
4. do 50 stran Kč 10,-
5. do 200 stran Kč 7,50
6. nad 200 stran Kč 5,-

Tento ceník je platný od 1. 3. 2015
V Olomouci dne 1. 3. 2015
Jan Příborský, předseda OO SONS Olomouc

Kontakt na pracovnici digitalizace:
Mgr. Jana Krčová
tel. 583 034 529, 778 702 401
e-mail: olomouc-odbocka@sons.cz