CENÍK DIGITALIZACE PRO KLIENTY


Ceník digitalizace a tisku
(pro klienty)

Digitalizace
1. Rychlá digitalizace (bez korektury) Kč 0,50
2. Korektura dle předlohy Kč 2,50
3. Digitalizace a korektura dle předlohy Kč 3,--
(1 strana A4)

Braillský tisk
1 list výsledného textu A4 Kč 2,--

Vazba (1 svazek)
1. základní Kč 9,--
2. s obálkou Kč 15,--

Kopírování
1 strana A4 Kč 1,50

Barevný tisk
1 strana A4 Kč 10,--

Tento ceník je platný od 1. 3. 2015
V Olomouci dne 1. 3. 2015
Jan Příborský, předseda OO SONS Olomouc

Kontakt na pracovnici digitalizace:
Mgr. Jana Krčová
tel. 583 034 529, 778 702 401
e-mail: olomouc-odbocka@sons.cz