Besedy při sbírce BÍLÁ PASTELKA

Publikováno 12.11.2023 10:28 Odbočka Česká Lípa


                                                Besedy při sbírce BÍLÁ PASTELKA                                             

Ve dnech 9.– 11.10.2023 se konala celostátní sbírka BÍLÁ PASTELKA na podporu zrakově postižených. U nás v České Lípě jsme v rámci sbírkových dnů kromě jiného navštívili i dvě základní a jednu mateřskou školu. Dětem jsme vyprávěli o životě nevidomých (těm menším formou hry) a vysvětlili, pro koho a k čemu slouží tato sbírka. Jako vždy byli největším lákadlem naši čtyřnozí průvodci – Meggie a Vamp. Do sbírky se v letošním roce na naší odbočce zapojilo 10 dvojic, které vybíraly částku 30 Kč a rozdávaly bílé pastelky po celé České Lípě i jejím okolí. Všem, kdo se jakkoli podíleli i těm, kdo přispěli, moc děkujeme za jejich přízeň a podporu.

 

Autor článku: Zuzana Duchoňová, Jana Řehořková