Bariérové dopravní stavby


Bariérové dopravní stavby z pohledu osob se sníženou schopností orientace (dle yvhl.)

Bariérové dopravní stavby

Benešov autobusový terminál - bariérová stavba

fotao a odkza

Jarom

Basilej

Nusle

bus 101