Středisko výcviku vodicích psů

 

budova se psy v popředí

SONS, Středisko výcviku vodicích psů je:

  • součástí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Posláním této organizace je jednak sdružovat nevidomé a slabozraké občany a hájit jejich zájmy, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.
  • členem Mezinárodní federace výcvikových škol vodicích psů (International Guide Dog Federation) se sídlem ve Velké Británii a s působností ve vyspělých zemích celého světa. Tato organizace byla založena za účelem vytváření a dodržování vysokých standardů nejen v odchovu, výchově a výcviku vodicích psů, ale hlavně v oblasti péče o zrakově postižené klienty; zároveň již několikrát osvědčila špičkovou úroveň naší školy v celosvětovém měřítku. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - Středisko výcviku vodicích psů je řádným členem této organizace od roku 1997.
  • profesionální pracoviště, které se zabývá výchovou a výcvikem vodicích psů jako průvodců těžce zrakově postižených osob, teoretickou i praktickou přípravou žadatele na převzetí a užívání vodicího psa, odborným předáváním vodicího psa do užívání, praktickým zácvikem dvojice nevidomý člověk a vodicí pes a pomocí při řešení jakýchkoli problémů vyplývajících z užívání vodicího psa během celé jeho činné služby.

 

Středisko výcviku vodicích psů

Klikatá 2a, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Tel.: +420 251 611 154
IČ: 63834065
Číslo účtu: 106390238/0300
E-mail: vodicipsi@sons.cz

Web: www.vodicipsi.cz/

Provozní doba: Po-Pá 8:00-16:00

Vedoucí střediska: Ing. Lenka Kreidlová
GSM: +420 775 722 793
E-mail: kreidlova@sons.cz

Příspěvky

Publikováno 26.04.2020 10:07, Salaba Marek

Zpravodaj SVVP - číslo 2 - duben 2020


 



Zobrazena stránka 1 z 1 (celkem 1 záznamů)
Jít na stránku: 1