Novinky

 
Publikováno 30.06.2020 11:25, Odbočka Jihlava

Dovolená 2020

 

Ve dnech od 7.7.2020 - 21.7.2020

bude odbočkaSons Jihlava uzavřena z důvodu čerpání dovolené.




 

Publikováno 08.05.2020 11:02, Vokalklub

Aktuální informace kvůli koronavirové situaci

Květnová zkouška svoru se ruší a další zkouška sboru je naplánovaná na 6. června.

20. června jsme se měli zúčastnit sborového festivalu v Brně. Tato naše naše účast na Starobrněnských hudebních slavnostech se přesouvá z tohoto roku na 19. června 2021

Zatím počítáme s tím, že letní soustředění sboru v Jánských Lázních se bude konat.

Dále je určený termín koncertu Poděkování nejlepším, na který jsme pozváni. Koncert bude 13. listopadu v Primátorském sále v Městské knihovně v Praze.




 

Publikováno 23.04.2020 18:21, Málková Marie

Prodej na chodnících v době koronavirové krize – podmínky provozu

Jistě nejenom v Praze, ale i v jiných městech u nás, je v době koronavirové krize snaha umožnit živnostníkům a obchodníkům zdarma využít k prodeji chodník před jejich provozovnou pokud ponechají průchod široký 1,5 m.

Viz: https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/jedno-velke-trziste-praha-zvazuje-presunout-prodej-na-chodniky-40319726

Bude tak hned vidět, že obchod opět funguje, a omezí to případné obavy lidí ze vstupu do obchodů.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) upozornila, že je třeba, aby deklarovaná pravidla brala v úvahu nutnost zajistit bezbariérové užívání komunikací pro osoby nevidomé a slabozraké, tak jak je dáno v legislativě.

Na stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášku, v žádném případě není a nikdo ani nevydal výjimku.
Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v § 4, odst. (5) praví: „Umístění a zabezpečení městského mobiliáře, staveb pro reklamu, informačních a reklamních zařízení, předzahrádek restaurací, prodejních stánků, venkovních pultů a obdobných konstrukcí musí respektovat přirozený pohyb chodců a nesmí zasahovat do průchozího prostoru.”

Jak má být tato úprava zabezpečena technicky uvádí bod 1.2.10. přílohy č.1 citované vyhlášky: „Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky. Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště.”

Bod 1.2.1. přílohy 2 pak ještě upřesňuje: „Překážky na komunikacích pro chodce, zejména telefonní automaty, lavičky, pultový prodej, výkladce, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení a stromy musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél vodicí linie šířky nejméně 1500 mm.”

 

V případě, že by úpravy prodejců byly provedeny adekvátním způsobem, ideálně odsazeny od fasád objektů, a tím by i zůstal přirozený průchozí koridor, neměly by se vyskytovat problémy.

Magistrát Hlavního města Prahy pro tyto situace připravuje informační materiál pro prodejce pod názvem Pomocník pro pražské prodejce: Zábor pro venkovní prodejní místa po dobu koronavirové krize, ve kterém bude odkaz a možnost konzultace na SONS ČR, Metodické centrum odstraňování bariér: www.sons.cz/bariery, na ČKAIT – Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě:­ ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, popřípadě příslušný stavební úřad.

 




 



 

Publikováno 02.04.2020 08:47, Odbočka Jičín

Upozornění pro členy o Energetických šmejdech

Vážení přátelé,

prosím Vás o sdílení této informace ohledně Energetických šmejdů, kteří se ani v době nouzového stavu neštítí nabízet nevýhodné smlouvy. Vyskytly se i takové případy, kdy šmejdi zdarma nabízejí roušky pouze oproti podpisu, ale ve skutečnosti jste podepsali souhlas s převodem k novému dodavateli energie. Proto Energetický regulační úřad bude v pondělí 6.4.2020 od 16 h ve vysílání "Kávy o čtvrté" na Českém rozhlase Dvojce, kde poradí, jak se před šmejdy bránit. Prosím všechny, abyste o tomto vysílání řekli hlavně svým rodičům a prarodičům.

Lidé v důchodovém věku patří k nejzranitelnější skupině obyvatel, kteří často šmejdům uvěří.




 

Publikováno 13.03.2020 16:09, Salaba Marek

Aktuální informace o fungování SONS



 


Publikováno 11.11.2019 16:36, Salaba Marek

26. Slavnostní koncert SONS ČR ve Španělském sále



 


Publikováno 28.10.2019 19:39, Novotný Karel

OO Benešov pod Blaníkem.

Obrázek

Členové OO Benešov a KC Vrchlického vyrazili 24. 10. 2019 do domu přírody pod bájnou horou Blaník. 

Cestou jsme potkali jednoho zbloudilého rytíře, který se s námi ochotně vyfotil. Nebyl to však jediný zajímavý zážitek z tohoto pěkného výletu. 

Pokud byste se také rádi setkali s blanickým rytířem, můžete vyrazit kdykoliv, ale dům přírody otevřený není vždy. 

http://www.dumprirody.cz/blanik/

 




 

Publikováno 07.09.2019 12:26, Vokalklub

Přehled plánovaných akcí a zkoušek vokál klubu do konce roku 2019

Pokud by jste si nás chtěli přijít poslechnout nebo se k našemu sboru připojit, je zde seznam zkoušek a našich vystoupení.

  • zkouška sobota 21. září
  • vystoupení sobota 5. října + neděle 6.října (Česká Lípa, Zákupy, Rychnov u Jablonce n/N)
  • zkouška sobota 19. října
  • zkouška sobota 9. listopadu
  • vystoupení pátek 15. listopadu na Pastelce
  • zkouška sobota 30. listopadu s následným koncertem od 16:00 hod. na Žižkově - Koněvova 24
  • koncert 7. prosince 17:00 v kostele sv. Vojtěcha v Jílovém u Prahy



 

Publikováno 09.07.2019 10:12, Lienertová Radka

Uzavření pracoviště z důvodu rekondičního pobytu

V týdnu 14.7.2019 do 21.7.2019 bude pracoviště uzavřeno z důvodu rekondičního pobytu v Mariánských Lázních.




 

Publikováno 13.06.2019 11:32, Chlanda Luboš

Koncert v rámci Dnů umění nevidomých

Obrázek

Již za pár dnů, v sobotu 22. 6. 2019, se koná významný koncert v rámci 25. ročníku Dnů umění nevidomých - tentokrát v pražském kostele sv. ŠImona a Judy. Na koncertě budou také předána ocenění zrakově postiženým osobnostem za jejich práci pro nevidomé a slabozraké.

Náš velký dík patří nasledujícím partnerům, kteří se rozhodli naši akci podpořit.

        MGV+H - logoLOGO_SATES




 

Publikováno 06.06.2019 14:53, Hluší Zdeněk

Nechyběly ani tradiční osvětové akce

Naše nová členka Kamila Koncová vyprávěla o životě nevidomých v Komunitním centru Spokojený svět v Bakově nad Jizerou.
Manželé Krajíčkovi a Katka Vosyková měli stánek na dvoudenní akci Den pro změnu ve firmě Mondi ve Štětí, kde ukazovali pomůcky pro nevidomé a seznamovali veřejnost s životem nevidomých. Ve stejné sestavě také pobesedovali s druháčky v litoměřické městské knihovně.




 

Publikováno 06.06.2019 14:28, Hluší Zdeněk

Soutěž ve výkonu vodicích psů ve Varnsdorfu

Obrázek

V sobotu 18. května pořádal spolek "Život jde dál" ve Varnsdorfu soutěž ve výkonu vodicích psů.

Soutěžilo i několik členů KDVP. Všichni se umístili v první desítce, k čemuž jim blahopřejeme.

Pan Stanislav Poloprutský s labradorem Jimmim skončili až na "bedně" a obsadili nádherné 2. místo. Dosáhli stejného bodového ohodnocení jako vítězná dvojice, dokonce měli i poslušnost naprosto bez chyby. Gratulujeme!




 

Publikováno 18.04.2019 09:28, Chlanda Luboš

Zrakově postižená osobnost roku

Z došlých nominací v soutěži o zrakově postiženou osobnost roku jich nejvíce získali Emil Miklóš, Tomáš Kadlec a Josef Konečný. Více informací o nich najdete zde. Vybírat svého favorita a hlasovat pro něj můžete zde.




 




 


Publikováno 07.04.2019 23:42, Železník Vojtěch

Webová stránka Aktivklubu

Vážení přátelé,

V nejbližších dnech budeme tyto stránky AKTIVKLUBU dotvářet. Budete se zde dozvídat informace o všech plánovaných akcích a také se zde budete moci na ně rovnou přihlásit.
Co nevidět vám představíme také nově vytvořené logo klubu. Navrhla nám jej Markéta Evjáková, které tímto moc za celou klubovou radu děkuji.
Mějte prosím strpení, než to celé dáme do kupy podle našich představ aby vše fungovalo jak má.




 

Publikováno 25.01.2019 09:36, Salaba Marek

Žaloba na ČT - anketa



 


Publikováno 25.01.2019 08:10, Salaba Marek

Jak nevidomí vědci posouvají svět kupředu - Dobré vědět



 


Publikováno 21.06.2018 21:08, Vokalklub

Pěvecké soustředění Vokál klubu - Jánské Lázně 2018

V termínu od 4. do 11. srpna proběhne pěvecké soustředění Vokál klubu v Jánských lázních. Podrobnější program je ještě předmětem jednání. Přesnější informace bude poté následovat.




 

Publikováno 15.06.2018 12:34, Vidmarová Běla

Informace pro veřejnost:

Z důvodu ozdravného pobytu bude odbočka v týdnu od  18. 6. 2018 do 22. 6. 2018 uzavřena.




 



Zobrazena stránka 1 z 2 (celkem 38 záznamů)
Jít na stránku: 1 2
 

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.