Složení Klubové rady


Rada KDVP zvolená na Klubovém shromáždění dne 6. listopadu 2021:

Předseda : KRAJÍČEK  Vladimír , Ing. , Tel.: +420 732 256 217 , Email:krajicek@mybox.cz 

Místopředseda : HOLÍK  Roman , Tel.: +420 607 586 096 , Email: holik.argo@seznam.cz 

Pokladník : HLUŠÍ  Zdeněk , Tel.: +420 608 484 346 , Email: hlusi@sons.cz 

Člen: KONCOVÁ  Kamila , Mgr. , Tel.: +420 792 760 754 , Email: koncova@gmail.com
Člen: KRAJÍČKOVÁ  Stanislava , Tel.: +420 732 256 218 , Email: krajicek@braillnet.cz 
Člen: ŠULCOVÁ  Petra , Tel.: +420 776 120 108 , Email: ru.slan@volny.cz