Složení Klubové rady


Rada KDVP zvolená na Klubovém shromáždění dne 11. května 2019:

Předseda : SCHÖNFELD  Peter-Hans , Tel.: +49 931 970 17 16 , Email: eben.fuehrhund@gmail.com 

Místopředseda : HLUŠÍ  Zdeněk , Tel.: +420 608 484 346 , Email: hlusi@sons.cz 
Pokladník : HLUŠÍ  Zdeněk , Tel.: +420 608 484 346 , Email: hlusi@sons.cz 

Člen: HOLÍK  Roman , Tel.: +420 607 586 096 , Email: holik.argo@seznam.cz 
Člen: KRAJÍČKOVÁ  Stanislava , Tel.: +420 732 256 218 krajicek@braillnet.cz 
Člen: ŠULCOVÁ  Petra , Tel.: +420 776 120 108 ru.slan@volny.cz