Žaloba na ČT

Publikováno 27.05.2018 17:52 Volejník Rudolf


Už téměř šest let SONS marně přesvědčuje Českou televizi, aby upustila od nepřekládání slovem toho, co slovem obdrží. Z hlavního zpravodajství se sice dovíme, jak zní malajština, turečtina, svahilština i filipínská angličtina, zato nám však nenávratně unikne, kdo a jak ubližuje indonéské služebné nebo zda má větší tlačítko Donald Trump či severokorejský Kim.

Po marném dopisování, veřejných prohlášeních i konzultacích s veřejnou ochránkyní práv se SONS odhodlala k ráznému kroku: její prezident jakožto fyzická osoba podává na Českou televizi žalobu pro diskriminaci nevidomých při prostředkování informací, veřejné služby, kterou je televize povinna poskytovat.

V hlavních zpravodajských pořadech ČT nepřekládá slovem příchozí mluvené příspěvky. Tuto praxi zdůvodňuje chabými argumenty o nutnosti zvyšovat úroveň znalosti cizích jazyků českého diváctva; a tak se každodenně podle jejího návodu máme učit turecky, anglicky, polsky, čínsky atd., atd.

Nechceme z televize udělat rádio. Jedná se o sdělovací prostředek, který podává informace především obrazem, a proti tomu nevidomí lidé nic nenamítají. Vadí jim ale praxe, kdy se do českých titulků převádí cizojazyčné mluvené slovo; tak nečiní žádná televizní stanice hodná dobrého jména – co obdrží slovem v cizím jazyce, to také slovem v mateřském jazyce dané země odvysílá.

ČT naše argumenty už šest let blahosklonně přehlíží a ujišťuje nás, jak o ty ubohé nevidomé láskyplně pečuje. Záměrně zamlžuje podstatu problému poukazováním na zvukový popis. Při tom zapomíná na samu podstatu zvukového popisu – jeho úkolem je líčit obrazovou informaci (padouch vytahuje pistoli, ustrašená dívka utíká z hořícího domu, cirkusový umělec předvádí akrobatický kousek, zatímco se jeho žena líbá v ředitelské lóži s milencem), nikoli číst česky anglický proslov prezidenta Zemana.

Po vyčerpání všech možností nezbylo než podat antidiskriminační žalobu na ČT. Takovou žalobu právnická osoba podat nemůže. Osobu ochotnou přijímat a odrážet údery ČT jsme našli v prezidentu SONS. dnes ho podporuje celá Republiková rada a snad i oněch 500 účastníků ankety z roku 2013, kterým se také výše popsaná praxe ČT nelíbila. Až dojde na lámání chleba, bude záležet na nás všech, jak se spravedlivého řešení dokážeme domoci.