Výstava o víně – zámek Blansko

Publikováno 03.11.2022 16:46 Odbočka Blansko


Obrázek

V rámci pravidelných klubových schůzek jsme navštívili blanenský zámek , kde ve sklepích
byla výstava o tradici vinařství na Blanensku. Na postavených panelech bylo možno se
informovat o vinicích, které se zejména zakládaly v blízkosti kostelů s odrůdami ze kterých se
vyrábělo tzv. mešní víno pro potřebu kostelů.

Mimo panelů byly vystaveny i keramické nádoby na víno z místních manufaktur a některé
historické předměty potřebné při výrobě vína . Přehledně sestavené panely dávaly ucelený
přehled o pěstování vína na blanenském okrese . Bohužel se žádná z vinic nezachovala,
neboť rozvojem pěstování vína na jihu Moravy postupně vinice zanikaly a byly nahrazovány
dovozem vína z jižních oblastí.


Obrázky