Výběrové řízení na pozici šéfredaktora/ky redakce ZORA

Publikováno 22.09.2022 09:41 Chlanda Luboš


Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici šéfredaktora/ky redakce ZORA.

SONS ČR, z. s. vydává kmenový časopis Zora a jeho přílohy v několika formách (Braillovo písmo, zvětšené písmo, digitální text, audionahrávky).

Šéfredaktor odpovídá za:

 • zajištění periodického vydávání kmenového časopisu Zora a jeho příloh, včetně zajištění výroby a distribuce titulů v jednotlivých formách
 • efektivní nakládání a rozpočtování finančních prostředků na činnost redakce, včetně snahy o vyhledávání dalších zdrojů
 • personální vedení redakce
 • komunikaci s externími spolupracovníky a dodavateli
 • redakční přípravu kmenového časopisu Zora
 • zajišťování obsahu příloh
 • obsahovou i jazykovou úroveň všech vydávaných periodik

 

Co požadujeme:

 • minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou
 • vynikající jazykový projev v písemné i ústní formě
 • velmi dobrou orientaci v problematice lidí se zrakovým postižením, popř. vysokou motivaci k jejímu osvojení
 • dobré organizační a řídicí schopnosti
 • zkušenost s redakční prací
 • komunikační zdatnost, empatii, schopnost vést tým, spolehlivost, pracovitost
 • u pohovoru bude výhodou předem připravená stručná vize dalšího rozvoje všech produktů redakce ZORA, s hlavním důrazem na kmenový titul a jeho zaměření na cílovou skupinu

 

Co nabízíme:

 • zajímavou a smysluplnou práci v inspirativním prostředí stabilní neziskové organizace
 • samostatnou manažerskou pozici spojenou s kreativním autorským zapojením
 • pracoviště v centru Prahy a 25 dní dovolené
 • finanční ohodnocení odpovídající pozici a možnostem neziskového sektoru

 

Pokud máte o nabízenou pozici zájem, zašlete nám do 17. 10. 2022 svůj životopis a motivační dopis prostřednictvím odpovědního formuláře.
V případě potřeby detailnějších informací volejte Mgr. Veronice Pokorné na tel. 602 685 770.