Seznam členů Vokál klubu


 

logo vokál klub

 

 

 

Současní zpívající členové Vokál klubu:

SOPRÁN

Ludmila Absolonová, Lenka Čermáková, Marika Kafríková, Lýdie Kiktová, Růžena Preislerová. Valerie Staňková, Ivana Töröková, Olga Valentová, Marta Zemanová

ALT

Petra Dienerová, Erika Gaňová, Olga Kettnerová, Monika Krchovová, Lenka Krumpová

TENOR

Ján Budzák, Jana Doušová, Václav Fanta, Jiří Synák, Jiří Sálus

BAS

Tomáš Pavlán, Jiří Majer, Tomáš Hnízdil, Pavel Menhart 

 

Umělecké vedení sboru:

Sbormistr - Pavel Menhart

Zastupující sbormistr -  Olga Valentová

 

Klavír: Olga Valentová, Jiří Synák, Tomáš Pavlán

Další členové sboru: Eva Budzáková, Dobromila Dvořáková, Žofie Chýlková, Daniela Červenková. Ivona Mojžíšková, Hana Nová

 

Předseda klubové rady:               Ivana Töröková  

Místopředseda klubové rady:      Václav Fanta

Členové klubové rady:               Marta Zemanová, Olga Valentová, Tomáš Pavlán, Lýdie Kiktová

Hospodářka:                               Ludmila Absolonová